Åke Johansson till Bokia Höstbokmässa 8 sept

Åke Johansson kombinerar arbetet som tågmästare vid SJ i Sundsvall med fackligt engagemang och med skrivande. Han har skrivit Trainspottern och andra berättelser från järnvägen, (Ord & Visor  2009), som innehåller berättelser från arbetet längs spåren. Korta humoristiska berättelser blandas med längre dramatiserade noveller. DN skrev ”Dramatik och erotik på spåren” och LO-tidningen Tågresandet blir ännu mer intressant efter att man läst Åke Johanssons novellsamling.

Till antologin Järnvägsliv, (En bok för alla 2006), har Åke skrivit förordet och den avslutande berättelsen samt samlat in övriga berättelser ur kända författares verk. Han har också medverkat i flera novellantologier.

Åke Johansson skriver artiklar och reportage som frilansare i Sundsvalls Tidning, LO-tidningen, SEKO-tidningen, Folket i Bild/Kulturfront, m fl, som handlar oftast om kultur, arbete, utrikes och resor.  Åke arbetade i Afghanistan under åren 1999-2001 som informatör åt Svenska Afghanistankommittén, vilket lett till många artiklar och även en utställning.

Åke är även ordförande i Föreningen Arbetarskrivare, som arbetar för att uppmuntra och inspirera till skrivande om människors arbete och vardag. Nästa års antologi har arbetsnamnet Landet som sprängdes, en spegel av hur kyftorna mellan rika och fattiga växer sig allt större.
Han har i det fackliga arbetet även arbetat med läs- och skrivfrämjande verksamhet, som att driva arbetsplatsbibliotek och Läs för mig pappa-dagar, liksom skrivarkurser.

Åke kommer på Bokia Höstbokmässa på torsdag 8 sept kl 12-13, att berätta spännande nya och gamla historier från arbetet längs järnvägsspåren och även förklara varför inte bara kriminalpoliser, journalister och skådisar ska figurera i böcker.
Lennart Bergström
Bokhandlarn