Susanne Holmlund och Håkan Olin på Bokfestivalen den 7 september 9 september


Susanne Holmlund är kulturredaktör på Sundsvalls Tidning men var tidigare vetenskapsjournalist med Mittuniversitetet som bevakningsområde. Naturvetenskap är ett intresse sedan barndomen. Håkan Olin är professor i materialfysik vid Mittuniversitetet och de lärde känna varandra på Mittuniversitetet i samband med reportage om Håkan Olins verksamhet. Så småningom dök tanken upp på ett gemensamt bokprojekt. Nanoteknik var det naturliga ämnet, särskilt som om det ännu i stort sett saknas svenskspråkig populärlitteratur på området.

”Nanorevolutionen” (Santérus förlag) berättar lättbegripligt om vad nanoteknik är, om de häpnadsväckande löften den ger inför framtiden och de problem den är behäftad med. Den berättar också om några av de forskare vars upptäckter lagt grunden för byggande i denna den minsta av storleksordningar.

Se en recension i Svenska Dagbladet, klicka här.

Susanne och Håkan berättar om sin bok ”Nanorevolutionen” på Bokia Bokfestival fredag den 7 sept kl 13-14.

Lennart Bergström
Bokhandlarn