Paulo Coelho: Ögonblick – Kalender 2012

Möt 2012 med ett antal utvalda citat av en av vår tids mest älskade författare, Paulo Coelho, t ex:

Om vi älskar förvandlas världen.
Kärlekens ljus skingrar skuldens mörker
(Citat, den 23 september 2012)

Coelho anses av många vara en ordens alkemist. Den lilvsfilosofi och de teman han tar upp i sina verk har inspirerat miljontals läsare att söka sin egen väg och se världen med nya ögon.

Share: