Jan Jörnmark: Avgrunden

AVGRUNDEN berättar bakgrunden och uppkomsten av de ekonomiska bubblor som briserat de senaste åren. Historien kulminerar i den förödande krasch som vi upplever just nu.

När IT-branschen kollapsat blåstes nästa ekonomiska bubbla upp i den amerikanska bostadssektorn. Utfattiga människor drogs in i en växande lånekarusell som rasade ihop 2008. Staten fick städa upp när bankerna föll och miljoner människor tvingades lämna sina hem. I ett läge med utbredd avindustrialisering, hög arbetslöshet och astronomiska budgetunderskott är dramats utgång mer oviss än någonsin.

“Tanken med AVGRUNDEN är helt enkelt att det ska bli lättare att förstå de processer som dominerar den här utvecklingen”, förklarar Jan Jörnmark.

Bokens resa startar i avindustrialiseringens Detroit för att sedan via Östeuropa nå det snabbväxande Östasien. I del två av boken sätts fokus på Europa och Nordamerika. Den avslutas i Las Vegas och Kalmar, två centrum för den senaste finansbubblan.

Globaliseringen utmärks av en förändringstakt som världen aldrig förr har sett. Arbetskraften har förflyttats till Östasien och när Kina gick in i sin reformperiod brast alla fördämningar. Världen dränktes i en flodvåg av billig konsumtion.

Förändringen stannar dock inte där. Nya möjligheter att använda elektronik revolutionerade världens kapitalmarknader på 1970-talet. Avregleringar drevs igenom och omsättningen på börserna hundradubblades. De enorma kapitalflödena skapade sedan växande bubblor som destabiliserat många länder.

AVGRUNDEN är ett spännande samtidsdokument av skenande statsskulder och globaliseringens glömda ödeplatser. Bilderna från de övergivna platser som Jörnmark och von Hausswolff besökt och fotograferat är en handfast demonstration av det som globaliseringen, digitaliseringen och avindustrialiseringen lämnar i sitt kölvatten.

Jan Jörnmark är docent i ekonomisk historia med uppdrag för bl.a. Nationalencyklopedin. Succéböckerna Övergivna Platser och Övergivna platser två har gjort Jörnmark känd även utanför de
akademiska kretsarna. Idag är han en flitigt anlitad föreläsare, utställare och debattör som ofta förekommer i radio såväl som TV på temat globalisering och avindustrialisering.

Annika von Hausswolff har arbetat som bildkonstnär sedan hon examinerades från Konstfack 1993. Hon har en omfattande utställningsverksamhet både i Sverige och internationellt. von Hausswolff har representerat Sverige på biennalerna i Sao Paulo och Venedig. Hon är adjungerad professor på Högskolan för fotografi vid Göteborgs universitet.

Se en intervju med Jan Jörnmark, i SvT Kunskapskanalen från 2012-01-19, klicka här.
Jan Jörnmark berättar om förändring i ekonomier och städer, som belyses i boken, vid ett seminarium i Kulturmagasinet, Sundsvall, tisdag 31 januari, kl 19-21. Vid detta tillfälle kommer Jan Jörnmark även att signera sin bok.
Lennart Bergström
Bokhandlarn
Share: