Mikael Nyberg: Från hela folkets järnväg till hela folkets tågkaos

Från hela folkets järnväg till hela folkets tågkaos

Tåg som inte går i tid. Tåg som inte går alls. Nedfallna kontakt­ledningar. Haverier. Dödsolyckor. Den svenska järnvägen är i kris. Och det beror inte främst på snön.

Tågtrafik kräver samordning och planering. Men svenska politiker bestämde i slutet av 1980-talet att det skulle fungera bättre med marknadsmekanismer.

Arbetskamrater som förr löste problem tillsammans sitter nu på var sin sida i gräl om paragrafer i affärskontrakt. Det blir fler och fler administratörer, färre och färre järnvägare ute på spåren. Fuskjobb ersätter yrkeskunnandet i underhåll av spår och vagnar, och tåg blir stående i timtal ute i spåren för att fungerande beslutsgångar brutits sönder. För personalen i vagnarna gäller det att le och se ut att trivas i ett tilltagande kaos.

Modellen med fri konkurrens på spåren övergavs redan i järnvägens barndom. Nya försök i Storbritannien fick katastrofala följder. Men svenska politiker framhärdar.

Det stora tågrånet är den första stora granskningen av tågkaoset. Mikael Nyberg gräver i dokumenten och talar med banarbetare, tågmästare, städare, lok­förare och tjänstemän. Det finns ett samband, upptäcker han, mellan järnvägens sönderfall och de finansiella bubblorna.

FRÅN MOTTAGANDET

“En lysande bok om avregleringen av järnvägen i Sverige. Hård dom över okänsliga privatiseringar. Perfekt på resan om tåget kommer.” DN:s kritikerlista

“Margaret Thatcher vägrade det svenska politiker vågade – privatisera järnvägen. En lysande granskning av det ofattbara tågkaos som drabbat medborgarna.” Ingalill Mosander i Aftonbladet

“Vad vi läser i denna engagerande och väldokumenterade bok är en parabel över offentlighetens och allmänintressets förfall. Den visar hur det står till, inte bara på spåren och i tågen, utan i hela samhället där vi tillåter enskilda och statliga vinstintressen att ta över.” Carl Tham i Aftonbladet

“Orsaker och effekter blottläggs i denna bedövande väldokumenterade och välskrivna bok, som borde bli obligatorisk läsning för alla beslutsfattare.” Tom Hedlund i Svenska Dagbladet

“En bok som redan känns som en klassisk berättelse om vår tids hela privatiseringshets … Det är en mycket komplett bok Mikael Nyberg har skrivit. Under hela läsningen kan jag inte sluta tänka att jag lever i framtiden och läser ett historiskt dokument över en vansinnig tid. Jag tänker ‘Ja, detta var då, sedan fattade de att detta inte fungerade.’ Det är något så vrickat över det hela att jag bara inte kan inse att detta är nu, nu – har mänskligheten verkligen tagit sig ända hit och inte blivit smartare än så här? Ju mer jag läser, desto mer chockerad blir jag över hur reservationslöst och platt Sverige har lagt sig för profitintresset. Plötsligt är hela landet privatiserat, och det har inte ens skett någon utvärdering … ” Kajsa Ekis Ekman i DN

“Skriven med en stark undertryckt vrede. Härlig att läsa.” Ingalill Mosander iSVT/Gokväll.

“Oavsett vilka orsaker man vill se bakom den svenska järnvägens bedrövliga tillstånd är Nybergs lysande skrivna bok oundgänglig för den som vill ta ställning i frågan.” Tom Hedlund i Svenska Dagbladet

“Mikael Nyberg har gjort en gedigen research. Läsaren får en upplysande bakgrund av järnvägsbranschens utveckling från 1800-talet fram till i dag, i Sverige såväl som i andra länder.” Tim Andersson i Upsala Nya Tidning

OM FÖRFATTAREN

Mikael Nyberg är frilansjournalist, författare och en av redaktörerna för tidskriften Clarté. Han medverkar regelbundet i Aftonbladet och har tidigare publicerat Kapitalet.se, en analys av utvecklingen inom ekonomi och arbetsliv som har blivit mycket uppmärksammad.

www.mikaelnyberg.nu

RÖSTER UR DET STORA TÅGRÅNET

’’Det tog mig 38 minuter en gång att nå vår trafik­ledning på SJ. De har bara en telefon, och de är gravt underbemannade.’’ Lokförare på Uppsalapendeln

’’Jag har jobbat i 30 år på järnvägen. Det här är det i särklass värsta jag varit med om. Allt, precis allt, som kunde gå åt helvete gick åt helvete.’’ Ingmar Brink, lokföraren på tåget som blev stående sex timmar i sommarhettan

’’Pappershanteringen har ökat tusenfalt och kontors­verksamheten är mer än dubbelt så stor som förr.’’ Ulf Carlsson, lagbas Infranord

’’Jag hade jobbat i nästan 25 år med underhållet. Det här var människor som varit med högst ett eller ett par år och bara såg till det affärsmässiga. Jag är rak, jag är kunnig – och jag är tjej. Det var tre fel av tre möjliga.’’ Carina Sämfors, f. d. fordons- och teknikchef, Euromaint

’’Det är misär. Här funkar ingenting. Man struntar i regler och lagar och allting.’’ Reparatör på Stockholms Central

’’Hela branschen lider av att ingen kan järnväg längre.’’ Bertil Hallén, Seko Euromaint

’’Säkerheten går före, säger man. Om det inte stör trafiken.’’ Lars Kilsgård, Elsäkerhetsverket

’’Toaletterna var ett jätteproblem när Reginatågen kom. De frös itu. Tågmästarna fick springa och ösa baj och kiss i pappmuggar.’’ Leif Holmgren, växlare, Göteborg