Dan Olofsson: Mina tre liv

Dan Olofsson är grundare av de börsnoterade it-företagen Sigma, Epsilon och Teleca. I sina memoarer beskriver han missöden och framgångar i sitt entreprenörskap, sin filantropi-verksamhet i Sydafrika och ger ingående exempel på den svenska rättsrötan.

Entreprenören Dan Olofsson kräver en oberoende granskning av Riksgäldens och Carnegies agerande mot familjen Sundqvist. Hans  självbiografi avslöjar nya detaljer om det han kallar ”ett finansiellt justitiemord”, begått av staten.

”Det finns många delfrågor för en granskningsman. En är om det är okej att tömma vuxna barns konton utan att tillfråga dem. En följdfråga blir då att när Riksgälden får denna fråga i sitt knä, är det okej att inte ta sitt ansvar och låta bli att återställa kontona”, säger Dan Olofsson.

Som barndomsvän till Maths O Sundqvist är Dan Olofsson medveten om att hans bok kan ses som en partsinlaga, men han är säker på sin sak. Under fyra veckor i februari – mars 2009 jobbade han heltid med att hjälpa Maths O Sundqvist och dennes tre barn i förhandlingarna med Carnegie och Riksgälden.

”Jag skulle aldrig skriva detta om jag inte varit övertygad om att det jag skriver är korrekt”, säger Dan Olofsson om sin redogörelse

Recension
”Finansiellt justitiemord”, Mats Lönnerblad i Sundsvalls Tidning.
Läs Carl Thulins artikel om boken i Dagens Industri.
”Avböjda affärer och rättsröta”, Thomas Frostberg i Sydsvenskan.

Lennart Bergström
Bokhandlarn