Bodil Jönsson gäst på Bokens Afton 6 februari

Bilder från Bokens Afton i Spegelsalen, Stadshuset, med Bodil Jönsson och debutanten Signe Larsson.
Foto: Thomas Westman

 

Bodil Jönsson och Signe Larsson

Signe Larsson

En fullsatt Spegelsal med Bodil Jönsson på scenenBodil Jönsson slog igenom för den breda allmänheten med Tio tankar om tid, som kom 1999. Det blev en ögonöppnare och storsäljare när den utkom och har följts av flera böcker.

Bodil Jönsson är fysiker och professor emerita i rehabiliteringsteknisk forskning på Certec vid Lunds universitet.

Bodil Jönsson är också känd från bland annat TV-programmet Fråga Lund, där hon svarade på frågor om fysik. Hon har även sommarpratat vid ett flertal tillfällen. 1991 mottog hon Föreningen Vetenskap och folkbildnings utmärkelse Årets folkbildare. Bodil utsågs även till Årets Senior 2011. Hon var sommarpratare i Sveriges Radio P1 åren1991, 1992 och 1996 och var också vinterpratare i Vinter i P1 2010.

Nu har Bodil Jönsson kommit med en ny bok, Tid för det meningsfulla.

Som barn söker vi oss spontant till det meningsfulla. Längre fram i livet får vi för oss att vi har ont om tid. Då vänjer vi oss vid att främst hålla på med det kortsiktigt nödvändiga. När så pensioneringen kommer och det egentligen finns all tid i världen för det meningsfulla, finns inte alltid barndomens nyfikenhet kvar.

Men då uppkommer å andra sidan ett nästan oemotståndligt inre tryck i riktning mot just mål och mening. Den här boken handlar om det trycket, dess uttrycksformer och konsekvenser.

De flesta lever nu längre än förr och har en ålderdom kännetecknad av mer utveckling än förfall. Detta innebär inte självklart att det enbart är medelåldersperioden som ska förlängas så att vi exempelvis arbetar längre. Också andra faser kan komma att kräva sitt.

Att ha tid för det meningsfulla berör inte bara äldre utan individer i alla åldrar. Samspelet mellan generationer behöver utvecklas och bli ett annat nu när det är fyra generationer snarare än tre som lever samtidigt.

Hennes tidigare bok, som kom 2011, är När horisonten flyttar sig.

Det är inget nytt med att bli gammal; det har människor alltid blivit. Förr var det ett fåtal som blev gamla – nu är vi många. Och nu förblir vi rimligt friska under en så stor del av vår ålderdom att pensionärstiden kan utgöra en tredjedel av livet. Dagens 75-åringar har stora likheter med förra generationens 65-åringar och har formats av annorlunda barndomar, ungdomar och medelåldrar. Vi har därför nu andra förutsättningar och förväntningar, materiellt och immateriellt. Samtidigt har varken vi själva eller samhället hunnit ställa om blicken utan står tämligen vilsna inför vart utvecklingen fört oss. I den vilsenheten talar man så mycket om alla problem som hotar vid horisonten. Men vilka är möjligheterna?

På sitt finurliga och kloka sätt vänder och vrider Bodil Jönsson här på alla våra seglivade uppfattningar om åldrandet. Och hon får oss att se pensioneringen som en tid av möjligheter och helt nya utmaningar.

Bodil Jönsson är en typisk representant för en ny, och kanske den enda, samhällsgrupp som har tid. Tid för reflektion och tid för eftertanke. En väldig resurs som ingen räknat med men som har en oanad stor potential. Om vi nu är tillräckligt smarta för att använda oss av den.

Bodil Jönsson förklarar att hon sett många människor bli deprimerade och vissna efter att ha gått i pension.
– Till stor del tror jag det beror på kravet att lämna arbetslivet när man känner sig full av kraft och vet att man har mycket att bidra med. Det är också helt galet att människor från en dag till nästa ska gå från att jobba 100 procent till att jobba noll procent. 

Att pensionssystemet bör reformeras ser Bodil Jönsson närmast som en självklarhet. Hon tror att pensionsåldern inte kommer att finnas på sikt.
– Att vara 75 år idag är som att vara 65 år i min föräldrageneration. Vi ser och hör rimligt bra, vi är rörliga och vi använder datorer, säger hon. Dagens krya och aktiva pensionärer känner sig vilsna i beskrivningarna av hur äldre människor är, som om det handlade om ufon.
Denna vilsenhet var gnistan som fick Bodil Jönsson att börja skriva När horisonten flyttar sig och uppföljaren Tid för det meningsfulla.
– Samtidigt var jag irriterad på att forskning om äldre mest handlar om eländesforskning och att äldre nästan alltid framställs som en belastning för samhället. Egentligen är det ju tvärtom. Vi äldre har kunskaper och erfarenheter som arbetslivet behöver.

Länkar
Läs Susanne Holmlunds artikel i Sundsvalls Tidning, 2012-02-08, och se fler bilder, klicka här.

Till sist

Vill du ha information om kommande Bokens Afton, andra författaraktiviteter och när biljetter finns att köpa föreslår jag att du anmäler dig till mitt nyhetsbrev genom att mejla till bokensafton@bokiasundsvall.se.

Lennart Bergström
Bokhandlarn