Maria Nygren: Fjärde Riket

Det handlar inte om vad Hitler sa, utan om hur han sa det.

”Såklart var Hitler ett svin”, säger Blenda med en blick på LSD:s bleka ansikte. ”Men vi ska inte ta hans idéer. Det här handlar inte om vadhan sa, utan om hur han sa det. Och om en sådan tönt lyckades skapa ett helt nytt rike borde vi åtminstone lyckas ta över klassen.”
Fjärde riket handlar om hur man manipulerar en folkmassa. Om makt och maktens påverkan på människor. Både på dem som har makt och på dem som inte har det. Romanen utspelar sig på en högstadieskola i Sverige. En gång i tiden fanns här framtidstro, men numera är det mest klotter, lärare med skygglappar och elever som är helt och hållet upptagna av att skydda sin plats i hierarkin – och framförallt – att inte hamna bland de utstötta.
En bok från ca 14 år.
Share: