Nils Simonson: Alltid nåbar aldrig ifred

Foto Caisa Bromberg

Jag är född i början av 1940-talet. Min generation har varit med om en makalös resa. Från grammofoner och telefoner som skulle vevas upp till dagens genomdatoriserade samhälle. Men i och med att vi ständigt är nåbara är vi aldrig riktigt ifred. Vi tillbringar mycket tid framför skärmar av olika slag och har blivit alltmer oförmögna att verkligen umgås ansikte mot ansikte

Den kloke doktorn Nisse Simonson resonerar här kring den teknikutveckling vi varit med om de senaste åren och som inneburit stora förändringar för hur vi arbetar, men även för hur vi tillbringar vår fritid och hur vi umgås med varandra. Vad kan detta komma att innebära för oss i längden? Hur ska vi lära oss att dra fördel av allt det positiva med en ny värld som öppnat sig, men samtidigt vara medvetna om att det bara är vi själva som kan styra hur uppkopplade vi vill vara.

Nisse Simonson är läkare och en av Sveriges mest uppskattade föreläsare. Han är författare till flera böcker, bland andra Varför mår vi så dåligt när vi har det så bra, Livet är inte så tokigt om man beaktar alternativet samt Glöm inte minnet du minns mer än du tror.

Nisse Simonson signerar sina böcker hos oss, onsdag 16 oktober, kl 11.30-13.00.