Erik Valeur – Det sjunde barnet

I ”Det sjunde” barnet av Erik Valeur står det omtalade danska spädbarnshemmet Kongslund i centrum. Det är en intrikat historia med gåtfulla inslag om sju barn, som alla föddes år 1961 på samma avdelning på Rigshospitalet i Köpenhamn. De adopterades bort till familjer runtomkring i Danmark och fick ingen vetskap om sin verkliga härkomst. Föreståndarinnan var en ansedd och plikttrogen person, noga med sekretess och anseende.

I samband med föreståndarinnans sextioårsjubileum får några av de vuxna adoptivbarnen motta anonyma brev. Ett mystiskt dödsfall inträffar samt ett attentatsförsök – incidenter som kan ha kopplingar till barnhemmet och händelser i det förgångna. Spekulationerna i pressen tar fart och drevet går, vilket får efterverkningar på regeringsnivå. Frågorna är många. Har det ansedda barnhemmet i femtio års tid mörkat rika och berömda danskars snedsteg för att undvika skandal i maktens korridorer?

Det sjunde barnet är berättelsen om barnhemsgåtan och om förbindelsen mellan de sju barnen vars liv kom att hänga oupplösligt samman under de år under senare delen av 1900-talet då välfärdssamhället kom till Danmark.

Vängåvans pensionerade ”kulturtant”, Monica, recenserar.

En psykologisk litterär spänningsroman som ha tilldelats flera priser, Erik Valeur är journalist och detta är hans debutroman.
Boken handlar om spädbarnshemmet Kongslund där nyfödda barn som inte kan tas omhand av sina föräldrar på grund av olika skäl, skam och skuld bland annat.
Året är 1961, sju nyfödda barn tas om hand av Magna, den starka kvinna som är föreståndare på barnhemmet. Ett av dessa barn bär på en hemlighet som till varje pris måste döljas.
Många år senare i samband med ett jubileum på Kongslund får några av de nu vuxna adoptivbarnen ett anonymt brev. Någon vill att hemligheten ska avslöjas, detta får stora konsekvenser för de inblandade, spekulationer i press och media tar fart och drevet går.
Boken är en 775 sidor bladvändare med ett mycket dramatiskt slut.

Ett mästerverk som borde bli en av 2014 års bästa spänningsromaner / Monica

För beställning se vår hemsida: www.vangavan.se