Fåglar – 30 arter i vår närhet

Kjell-Arne Larsson och Tero Niemi har skrivit en bok som innehåller presentationer av 30 fågelarter. Fylliga texter berättar om hur fåglarna lever, deras beteende, hur de häckar, leta föda och lite om deras ”personlighet”. Fåglarnas beroende av den ekologiska miljön, ges ofta utrymme i presentationerna. I många fall tar boken upp människans förhållande till fåglarna och hur de i sin tur påverkas av människans verksamhet. Det kan vara på gott och det kan vara på ont.

Varje art har en faktaruta. Boken är en inkörsport till fåglarnas fantastiska värld där de vanliga fåglarnas värld är lika fantastisk som de sällsyntas.

Fåglar som beskrivs

Knölsvan
Grågås
Gräsand
Fasan
Skäggdopping
Gråhäger
Sparvhök
Skrattmås
Fisktärna
Tamduva
Större Hackspett
Sånglärka
Hussvala
Sädesärla
Rödhake
Björktrast
Koltrast
Svartvit Flugsnappare
Talgoxe
Blåmes
Nötväcka
Skata
Kaja
Kråka
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Domherre
Gulsparv

Boken kan beställas i vår webshop, se här, eller köpas i vår bokhandel.