Fira Världsbokdagen 2014 – 23 april, med oss!

Kom och fira Världsbokdagen med oss och Catharina Ingelman-Sundberg och Åsa Hellberg!


Catharina och Åsa är gäster på Bokens Afton den 23 april, Världsbokdagen. Läs mer här.

 Om Världsbokdagen
1995 beslutade Unescos generalkonferens att den 23 april skulle bli hela världens festdag för firandet av böcker, författare och läsning samt värnandet om upphovsrätten och människors fria tillgång till information.

I Katalonien i Spanien har man sedan 1900-talets början firat skyddshelgonet St Görans (St Georges) dag den 23 april genom att ge en bok i gåva till dem man tycker om. Av tradition får givaren en ros tillbaka. Med inspiration från denna tradition föreslog IPA, International Publishers Association, en ”internationell dag” och Spanien lämnade förslaget till Unesco.

World Book and Copyright Day
Idén om att uppmärksamma boken kompletterades med upphovsrätten och i november 1995 beslöt Unesco att utse den 23 april till the World Book and Copyright Day (Världsbok- och upphovsrättsdagen). Den 23 april är inte bara en katalansk dag, den är också minnesdag för författare som Shakespeare, Cervantes, Nabokov, Manuel Mejia Vellejo, de la Vega, Laxness, Josep Pia, Manuel Mjia Vallejo m.fl.

Källa: svenska Unescos hemsida, www.unesco.se

Share: