Curt Aspelin: Konstsvindeln – arvet efter Bengt Lindström

Bengt Lindström tog studentexamen i Härnösand och flyttade 1944 till Stockholm, där han under en kort period studerade vid Konstfack i Stockholm och därefter på Isaac Grünewalds målarskola i Stockholm. Han studerade också i Köpenhamn och Chicago. Från 1948 bodde och verkade han i Paris, där han studerade vid André Lhotes och Fernand Légers målarskolor.

Somrarna tillbringade han i Sverige, där han hade en ateljé i Essvik utanför Sundsvall och sedan 2004 var permanent bosatt.

Efter tidiga målningar i kubistisk riktning utvecklade han ett färgsprakande och spontant figurmåleri med anknytning till COBRA-gruppen. Med kraftiga penseldrag i breda stråk målade han groteska gestalter med stark utstrålning.

År 1954 hade Bengt Lindström sin första separatutställning i Sverige. Det internationella genombrottet kom efter en utställning i Paris 1958.

Bengt Lindström gjorde flera offentliga verk i form av väggmålningar samt utomhusskulpturen vid Sundsvall-Timrå flygplats i form av ett stort Y. Han använde stora färgsjok i grälla färger, ofta föreställande förvridna ansikten.

Bengt Lindström var gift med Marie-Louise Lindström och hade med henne barnen Alexandre och Mariana. Några år efter hustruns död i mitten av 1990-talet gifte han sig med Michèle Lindström, en gallerist från Paris.

Efter sin död har uppslitande processer pågått mellan arvtagarna. Curt Aspelin försöker reda ut turerna i det som har kommit att kallas ”den stora konstsvindeln” i sin nya bok, som utkommer den 1 september.

Curt Aspelin är gäst på Höstbokfestivalen torsdag den 4 september, kl 12-13.30, för att berätta om och signera sin bok.