Nobelpriset i litteratur 2014

Franske författaren Patrick Modiano får 2014 års Nobelpristagare i litteratur. ”För den minneskonst varmed han frammanat de ogripbaraste levnadsöden och avtäckt ockupationsårens livsvärld”, motiverar Svenska Akademien.


Vi följde presskonferensen på TV tillsammans med ett trettiotal intresserade och skålade i bubbel för pristagaren.

Se ett webbtv-inslag som ST filmade när pristagaren presenterades, genom att klicka här.

Bara tretton kvinnor har fått Nobelpriset i litteratur sedan 1901 då det
delades ut första gången. Den snedfördelningen har kritiserats många
gånger, liksom den geografiska. Den europeiska representationen väger
över kraftigt. Först 1913 med indiske Rabindranath Tagore nådde
priset utanför Europa. Inte förrän nigerianske Wole Soyinka fick det
1986 hade priset gått till samtliga kontinenter. I år är det den
femtonde gången en fransk medborgare får Nobelpriset i litteratur –
ingen har varit kvinna.
 
Modiano får priset, ”För den minneskonst varmed han frammanat de ogripbaraste levnadsöden och avtäckt ockupationsårens livsvärld”, motiverar Svenska Akademien.

Romanförfattaren Patrick Modianos verk har teman som identitet och skuld liksom dikotomin minne och glömska, skriver De aderton. Modiano var bara 23 år gammal när han uppmärksammades med debuten ”La place de l’étoile”. Sedan dess har hans stora produktivitet rönt många framgångar och belönats med flera prestigefyllda priser.

Patrick Modiano föddes i Paris västra utkant den 30 juli fredsåret 1945. Föräldrarna – pappan med judisk-italiensk bakgrund och mamman från Belgien – hade träffats i huvudstaden under nazisternas ockupation. Hans uppväxt är präglad av svåra minnen som broderns död och faderns frånvaro – och hans författarskap är präglad av hans egna erfarenheter.

Tolv av hans böcker har översatts till svenska.

Modianos författarskap karaktäriseras av det mycket vackra språket. Han skriver en vacker och glasklar prosa, som på något sätt är så självklar. Tematiskt gräver han ständigt i det förflutna, han gör det om och om igen och tycks aldrig bli riktigt tillfredsställd. Det finns de som tycker att han berättar samma historia om och om igen, men han angriper det alltid ur en ny synpunkt.

Modiano har skrivit en ett fyrtiotal romaner, men också böcker till barn och manus till film – bland annat till mästerregissören Louis Malles kritikerrosade och flerfaldigt prisbelönade ”Lacombe Lucien” (1974). Hans senaste roman gavs ut tidigare i år och heter i sitt original ”Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier” (ungefär ”Så att du inte går vilse i kvarteret”).

Så här fungerar valet av litteraturpristagare

Nobelpriset i litteratur Nobelpriset i litteratur utgår ur en fond
som bildats av Alfred Nobels (1833–96) efterlämnade förmögenhet och som
förvaltas av Nobelstiftelsen. Uppgiften att utse pristagare anförtrodde
Nobel i sitt testamente åt Svenska Akademien. Det första Nobelpriset
utdelades 1901.

Berättigade att föreslå pristagare är Akademiens ledamöter, ledamöter av andra akademier och samfund med likartade uppgifter, professorer i litterära och språkliga ämnen, tidigare litterära Nobelpristagare samt ordförande i författarorganisationer som är representativa för sitt lands skönlitterära alstring.

Förslag till årets pristagare skall ha inkommit skriftligen till Nobelkommittén senast den 31 januari. Det går inte heller att föreslå sig själv som kandidat, dvs. Nobelpriset kan inte sökas! Varje år brukar det inkomma ungefär 350 förslag.

Under våren bearbetas förslagen av Nobelkommittén. I april fastställer Akademien en preliminär kandidatlista omfattande 15-20 namn, och inför Akademiens sommaruppehåll brukar kandidatlistan vara reducerad till cirka fem namn.

I oktober träffar Akademien sitt val. För att valet skall vara giltigt krävs att någon kandidat får mer än hälften av de avgivna rösterna.

Pristagaren får mottaga priset (ca 8 milj. kr) av kungen i Stockholms konserthus på Nobeldagen den 10 december.