Steve Sem-Sandberg: De utvalda

På kliniken Spiegelgrund, en del av det stora sjukhuskomplexet Steinhof i Wien, placerades mellan 1940 och 1945 sådana barn som de nazistiska myndigheterna stämplade som överflödiga: föräldralösa, socialt missanpassade eller ”rasmässigt degenererade”. Svaga och svårt sjuka barn blev avlivade. I sin roman om detta mikrokosmos i det nazistiska Europa, följer Steve Sem-Sandberg framför allt två personer, en av de intagna, Adrian Ziegler, och en av de ansvariga sköterskorna på kliniken, Anna Katschenka, var och en ohjälpligt deformerad av omständigheterna.

De utvalda är ett nytt kapitel i Steve Sem-Sandbergs pågående roman om Europa under andra världskriget. Om döden för de fattiga i Lódź var regeln, blev överlevandet för de som räddades från Spiegelgrund ett livslångt undantagstillstånd.

Recension
En faktabok och en roman:
Wendy Lower: Hitlers furier. Tyska kvinnor i förintelsens tjänst (Läs mer om boken här)

Steve Sem-Sandberg: De utvalda

Två relativt nyutkomna böcker kan med fördel läsas parallellt. Den ena
är en vetenskaplig faktabok, skriven av en kvinnlig historieprofessor
med lättfattligt språk. Den andra boken är en roman av en svensk
skönlitterär författare, tillika Augustnominerad. Romanen bygger på
framforskade fakta, men har romanens form och kompletterande fantasi.
Likheten består i att de skildrar mord och död under andra världskriget,
en tid då Hitlers idéer om över- och undermänniskor härskade i Tyskland
och annekterade geografiska områden. Man kan spåra höga ambitioner hos
båda författarna att skapa en känslomässigt förankrad förståelse för vad
som egentligen hände under förintelsen. En likhet är också att skildra
kvinnors engagemang och delaktighet i sadismen och maktfullkomligheten.
Kvinnorna tog egna beslut, exempelvis som sjuksköterskor på
behandlingsinstitutioner. Steve Sem-Sandberg har förlagt sin roman
främst till Österrike, där vi får följa en pojke stämplad som ”tattare”,
medan Wendy Lower undersöker förhållandena i Central- och Östeuropa.
Hon tränger in i de kvinnliga förrövarnas liv och skildrar dem i såväl
bild som text.

För den läsare som vill, vågar och orkar sätta
sig in i denna del av historien, rekommenderas dessa två böcker. Kunskap
är inte alltid lätt att bära. Såväl rena faktaböcker som romaner kan
vara på gränsen till det outhärdliga. Efter läsningen kan dock en slags
lättnad inträffa, mer tillfredställande än bortvändhet och förnekelse.

Sundsvall 2014-10-27
Ingalill Eriksson