Wendy Lower: Hitlers furirer

De uppgifter som läggs fram i den här boken är så chockerande att de på ett avgörande sätt utmanar den bild som tidigare funnits av kvinnornas roll i Tredje riket. I takt med nazisternas expansion i öst kom så många som uppåt 500 000 tyska kvinnor att hamna i situationer där de kom i kontakt med, och i vissa fall blev delaktiga till, övergrepp och folkmord.

I Hitlers furier beskrivs hur en moraliskt förlorad generation av unga kvinnor, som fötts in i besegrat och fattigt Tyskland, sveptes med i den nationalistiska yra som följde i spåren av det framväxande nazistpartiet. Det blev ett politiskt uppvaknande som slutade i massmord. För dessa kvinnor sjuksköterskor, lärare, sekreterare, fruar och älskarinnor lockade de erövrade områdena i öst med utsikter till karriär, äktenskap och äventyr. Men ingen kunde ana vilka ohyggligheter de skulle komma att bevittna och själva bli delaktiga i.

Med utgångspunkt i tjugo års omfattande studier, tillgång till sovjetiskt arkivmaterial och ögonvittnesskildringar, presenterar Wendy Lower här övertygande bevis för att många av dessa kvinnor inte bara var byråkratiska skrivbordsslaktare eller stödjande fruar till mördande män. De plundrade och trakasserade judar i Polen, Ukraina och Vitryssland på egen hand. De deltog av fri vilja i mördandet av civila.

I boken skildras för första gången ett antal av dessa kvinnors livsöden och läsaren konfronteras med sanningen att inte bara män hade en aktiv del i Förintelsen, och att detta är något som det hållits tyst om i över sjuttio år.

Författaren är professor i historia och rådgivare till U.S. Holocaust Memorial Museum.

Recension

En faktabok och en roman:
Wendy Lower: Hitlers furier. Tyska kvinnor i förintelsens tjänst
Steve Sem-Sandberg: De utvalda, (Läs mer om boken här)

Två relativt nyutkomna böcker kan med fördel läsas parallellt. Den ena är en vetenskaplig faktabok, skriven av en kvinnlig historieprofessor med lättfattligt språk. Den andra boken är en roman av en svensk skönlitterär författare, tillika Augustnominerad. Romanen bygger på framforskade fakta, men har romanens form och kompletterande fantasi. Likheten består i att de skildrar mord och död under andra världskriget, en tid då Hitlers idéer om över- och undermänniskor härskade i Tyskland och annekterade geografiska områden. Man kan spåra höga ambitioner hos båda författarna att skapa en känslomässigt förankrad förståelse för vad som egentligen hände under förintelsen. En likhet är också att skildra kvinnors engagemang och delaktighet i sadismen och maktfullkomligheten. Kvinnorna tog egna beslut, exempelvis som sjuksköterskor på behandlingsinstitutioner. Steve Sem-Sandberg har förlagt sin roman främst till Österrike, där vi får följa en pojke stämplad som ”tattare”, medan Wendy Lower undersöker förhållandena i Central- och Östeuropa. Hon tränger in i de kvinnliga förrövarnas liv och skildrar dem i såväl bild som text.

För den läsare som vill, vågar och orkar sätta sig in i denna del av historien, rekommenderas dessa två böcker. Kunskap är inte alltid lätt att bära. Såväl rena faktaböcker som romaner kan vara på gränsen till det outhärdliga. Efter läsningen kan dock en slags lättnad inträffa, mer tillfredställande än bortvändhet och förnekelse.

Sundsvall 2014-10-27
Ingalill Eriksson