Söråkers trädgårdsskola 1931-1966

Ur förordet:

Intresset för Norrlands trädgårdsskola väcktes för några år sedan. Vi hörde talas om en korsning av svarta och röda vinbärsbuskar, som resultat av ett förädlingsarbete vid trädgårdsskolan. Då beslutade vi oss för att ta reda på mer om verksamheten. Genom att samla bilder, hämta fakta ur texter, intervjua personer som jobbade eller utbildade sig där, har vi fått ett rikt material om skolans verksamhet.

När vi hösten 2011 presenterade resultatet av vårt arbete ”Söråkers trädgårdsskola – röster och bilder från förr” på Söråkers Folkets Hus, frågade många om vi hade planer på att dokumentera vårt arbete. Så långt hade vi inte tänkt då, men denna uppmuntran gav oss inspiration att sammanställa vårt arbete i denna skrift.

Boken kan köpas i butiken eller beställas här.

Share: