David Olusoga & Casper W. Erichsen: Kejsarens förintelse – Tysklands bortglömda folkmord

Kejsarens förintelse bygger på nyfunna chockerande arkivdokument och är den definitiva skildringen av ett folkmord som medvetet doldes under ett sekel en historia som dagens Tyskland ännu inte har gjort upp med.

Den 12 maj 1883 hissades den tyska flaggan vid Sydvästafrikas kust, i dagens Namibia. När nybyggarna började ta över urbefolkningens land gjorde folken herero och nama motstånd och tyskarna svarade med ett utrotningskrig. Det slutade med inrättandet av koncentrationsläger, där fångarna tvingades arbeta ihjäl sig.

Bokens författare avslöjar häpnadsväckande kopplingar mellan nazisterna och de grymheter som begicks i Afrika under kejsare Wilhelm. De ökända bruna skjortorna som bars av nazisternas stormtrupper var i själva verket kolonialuniformer, ursprungligen skapade för att ge kamouflage i öknens sand.

David Olusoga är anglo-nigeriansk historiker och producent vid BBC, speciellt inriktad på frågor som rör slaveriet, kolonialismen och vetenskaplig rasism. Casper W. Erichsen är danskfödd historiker som studerat vid universitetet i Namibia och främst ägnat sig åt de tyska folkmorden i Afrika.

Recension
Idag talas det mycket om Auschwitz och andra koncentrationsläger, mest på grund av att det är 70 år sedan befrielsen. Det finns kunskapsluckor att fylla, både hos yngre och äldre generationer kring det fasansfulla förtrycket. Även om jag läst mycket i ämnet, så lär jag mig hela tiden något nytt. Lite nyvaket, nära på skamfyllt, tar jag till mig den forskning som utförts av David Olusoga, anglo-nigeriansk historiker och producent på BBC, och Casper W Erichsen, danskfödd historiker, som studerat vid universitetet i Namibia. Erichsens specialområde är de tyska folkmorden i Afrika. Som läsare ställer jag frågan varför jag inte tänkt på detta tidigare, varför ingen förut tillräckligt tydligt lyft fram detta historiska samband. Det historiska sambandet är det mellan kolonialtiden och förintelsen i 1930-talets Europa.

Det visar sig att uttrycket Livsrum (Lebensraum) och pläderingen för att den tyska ariska befolkningen borde ha mer plats och möjligheter att sprida sina gener, ingalunda var ett Hitlers påfund. Rastänkandet och erövring av mark pågick sedan Tyskland skaffade sig kolonier i början på 1900-talet, bland annat i Västafrika. Tyskland hade inte många kolonier. England hade fler. Men i kejsarens namn var metoderna grymmare från Tysklands sida, om man får tro författarna. Koncentrationsläger byggdes, en blandning av arbetsläger och dödsläger. Författarna tar fram många belägg. Läsaren får ta del av en dramatisk text och får dessutom många detaljkunskaper och foton. Brunskjortorna kom till exempel som ett arv från den afrikanska kolonialtiden, bokstavligen. Och Hermann Görings far hette Heinrich Ernst Göring och var den förste kejserlige kommissarien över Tyska Sydvästafrika.

Ingalill Eriksson