Jesper Strömbäck är gäst på Bokens Afton, 18 mars


Makt, medier och samhälle : En introduktion till politisk kommunikation
Att tänka sig politik utan kommunikation är omöjligt. Lika omöjligt är det att tänka sig kommunikation som är opåverkad av politik. Politik och kommunikation hänger alltid samman. I moderna samhällen spelar medierna en central roll – det är via olika medier som människor hämtar information om allt som ligger bortom den egna vardagen, och det är via olika medier som politiska aktörer kan nå ut…

Jesper Strömbäck, presenterar sig själv så här,

Jag heter Jesper Strömbäck och är professor i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning politisk kommunikation samt Lubbe Nordström-professor i journalistik vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Jag är också forskningsledare vid centrumbildningen DEMICOM vid Mittuniversitetet. Jag disputerade i journalistik vid JMK, Stockholms universitet, 2001, och har sedan dess publicerat cirka 150 böcker, kapitel och vetenskapliga artiklar.

Min forskning handlar framförallt om mediernas bevakning av politik och samhälle, de förändrade medielandskapen och dess betydelse, mediernas nyhetsvärderingar, politikens medialisering, politisk marknadsföring, politiska kampanjer och public relations i politiska kontexter, opinionsbildning och opinionsbildningens mekanismer samt kampanj- och medieeffekter.

Till mina uppdrag inom forskningsvärlden hör att jag är ordförande för Political Communication Division inom International Communication Association, biträdande redaktör för Political Communication och tillhör ledningsgruppen för Network of European Political Communication Scholars (NEPOCS).

Under 2011-2013 var jag kanslichef och huvudsekreterare för regeringens Framtidskommission, vilken leddes av statsminister Fredrik Reinfeldt. Dess uppdrag var att identifiera vilka utmaningar Sverige kommer att stå inför 2020 och 2050, med särskilt fokus på utmaningar kopplade till den demografiska utvecklingen, hållbar tillväxt, integration, migration, jämställdhet och demokrati samt social sammanhållning. I rollen som huvudsekreterare skrev jag Framtidskommissionens slutrapport Svenska framtidsutmaningar (DS 2013:19 – den kan laddas ner här), vilken förutom områdena ovan även behandlade områden som globalisering och teknikutveckling.

Vid sidan av forskningen driver jag också mitt egna företag Corestad AB och är knuten till Per Schlingmann AB, inom vilket jag erbjuder föreläsningar och rådgivning när det gäller bland annat förändringsprocesser, omvärldsbevakning, framtidsanalyser och politisk kommunikation.

Jesper Strömbäck är, tillsammans med Per Schlingmann, gäster på Bokens Afton 18 mars, kl 18.30