Inger Söderberg, Stockvik, som vi minns

Med många minnen och fakta från 1940-50 och 60-talets industrisamhälle i Stockvik utanför Sundsvall, berättas om en bygd i förändring.

Några som minns talar om hur det var att leva i en tid för inte alltför länge sedan.

Boken innehåller även berättelser och uppgifter från tidigare och senare datum, och om folket som bodde i de gamla husen i Stockvik, Vallen och Vaple.

Levnadsberättelser, tidningsurklipp, intervjuer och arkivhandlingar har levandegjort den gamla bygden. Vi får veta mycket om det sociala livet, om jobb, skolor, föreningsliv, nöjen, fester med med mera. Det berättas om det vilda livet i Vapelnäs förr, om Bredsandsbadens danskvällar och bad, musiker från Vallen, kiosker, affärer av olika slag och Konsumminnen.

Många foton på arbetare och tjänstemän i arbete och på fest, om idrott och fritid, en kyrka som blev loppis, ett Folkets Hus som blev kyrka ger intressant läsning.

När sågverksepoken i Stockvik tog slut i mitten av 1930-talet, byggdes fabriker och ett industrisamhälle växte upp och skapade nya arbetstillfällen. Idag heter företaget Akzo Nobel, en globalt växande industri, som sysselsätter många.

Boken kan köpas i vår butik eller i vår webshop, läs mer här.

Share: