Henrik Cornell: Konsten, vännerna, verkligheten

Villa Kaptensudden byggdes av familjen Cornell i slutet av 1800-talet. Henrik Cornell växte upp i Blombergska huset i Sundsvalls stenstad och sommartid i den nu rivningshotade Villa Kaptensudden i Petersvik. Barndomen och ungdomsåren har han skildrat i bl a sin memoarbok ”Konsten, vännerna, verkligheten”.

I vårt lager har vi ett antal ex kvar av denna bok från 1975.

Läs även Susanne Holmlunds artikel i Sundsvalls Tidning om Villa Kaptensudden.

Share: