Sågad skog för välstånd – den svenska sågverksindustrins historia 1850-2010

Denna bok är den första som tar ett helhetsgrepp på den svenska sågverksindustrins historia. Under se sista årtiondena av 1800-talet hade sågverksindustrin växt fram som en av Sveriges huvudnäringar. Sedan dess har sågverkens produkter behållit en stark position internationellt. Boken ger flera perspektiv på industrins framväxt. Artiklarna är skrivna av initierade forskare och erfarna yrkesmän….

Skogsindustrihistoria Upp som en sol och ner som en pannkaka, så kan man bäst beskriva de norrländska sågverkens utveckling 1850–1950. I dag sågas mer trävaror i Götaland än i Norr­land, skriver författarna av denna bok om sågverksi­ndustrins historia.

Läs en artikel i Ny Teknik, 16 sept 2015, om boken och om den svenska sågverksindustrins uppgång och fall, klicka här.

Share: