Svenarne Jansson – en dikt

Böcker
Så talar alla mina böcker
till mig – stillsamt
på böckers vis
Och säger
vi har ingen sanning
inget hopp, eller förtröstan
Vi berättar bara
om det som var en gång
 om liv, som kom
och gick
Till tröst,
för mig som läser
en stilla stund, i livet …
©  Svenarne Jansson 2015
Share: