Svenåke Boström, Sofia Bugges sigill

Den här boken började med en idé hos Medelpads räddningstjänstförbund att göra en bok om räddningstjänstens historia. Ganska snart kom man fram till att man ville göra en annorlunda historiebok, en bok som skulle vara intressant för alla. Då dök idén upp, att berätta historien som en roman.

Förfrågan gick ut till ett antal journalister, skribenter och författare. Ett tiotal anmälde sitt intresse. Sex personer nappade på uppdraget att skriva ett provkapitel, när de fick reda på att boken skulle skrivas som en roman. Bidraget lämnades in med författarens namn anonymt i ett förseglat kuvert.

Efter denna författartävling gick uppdraget till Svenåke Boström som författare och Tommy Jansson för research och faktakontroll. Tommy har hela tiden aktivt deltagit i processen med boken, med idéer och som bollplank åt författaren.

En fastighetsbrand med ett dödsfall som senare visar sig vara ett mord. Det är den dramatiska upptakten till denna historia som sträcker sig från tiden efter Sundsvallsbranden 1888 fram till början av 1960-talet. I centrum för denna roman står brandmän, träpatroner och vanliga medborgare. Många kända namn figurerar, andra är det säkert första gången du stiftar bekantskap med. Invävt i den spännande historien kring Sundsvalls brandkår finns även många dramatiska historiska händelser bland annat från Finska vinterkriget och Tyskland i slutet av 1930-talet. Framförallt är det dock de närgångna personliga människoödena som berör.

Det här är berättelsen om Medelpads räddningstjänsts historia, berättad i skönlitterär form. Det betyder en blandning av fakta och fiction, där det allra mesta av innehållet har en verklighetsbakgrund. De bränder som förekommer i boken är, med något undantag, verkliga händelser, även om berättelserna kring bränderna i vissa fall är dramatiserade. Många personer är nämnda vid sina riktiga namn, medan andra är fiktiva personer, eller personer vi bytt namn på av hänsyn till efterlevande anhöriga. Några har också hämtat sina karaktärsdrag från olika personer i dåtidens Sundsvall.

Underlaget till boken är bland annat ett efterlämnat dokument av brandmannen Thage Kjeell som var en föregångsman inom brandkåren, samt intervjuer med tidigare brandmän och släktingar till brandmän. Dessutom har vi hämtat fakta och inspiration i tidningar från mitten av 1800-talet och framåt, samt brandstyrelsens protokoll och diverse annat arkivmaterial tillhörigt Medelpads räddningstjänst, samt material i Medelpadsarkiv

Recension i Sundsvalls Tidning:
 


”Dramatiken när människors liv står på spel i bränder och olyckor ställs
mot brandmännens vardagsslit med att hålla sig och utrustningen i trim i Svenåke Boströms roman Sofia Bugges Sigill. Samtidigt framträder samhälls- och tidsmönster. …
Bokens bästa avsnitt handlar om när Thage Kjeell och andra frivilliga
brandmän från Sundsvall deltar i Finska vinterkriget 1939. … Svenåke
Boström har alltså skrivit en högst läsvärd bok …”

Kommentarer från läsare


”Jag tyckte boken var mycket trevlig. När man börjat ville man inte
sluta. Trevligt med en historiebeskrivning över lång tid med exempel på
olika händelser i tiden. Man var ju också nyfiken på hur det skulle gå
för Sofia och vad som var hennes hemlighet.”

”I och med att
boken handlar om en tidsepok på 80 år är upplägget med korta kapitel i
olika tidsordning smart och snyggt. Jag tycker också att mixen mellan
historia, kärlek, brand och spänning är bra. Det är ju ändå en bok om
brandkårens historia.”

”Väldigt bra initiativ att ge ut en bok
som både beskriver Sundsvalls brandkårs historia såväl som stadens
historia. Kul, lärorikt och dessutom en spännande historia! Som
sundsvallsbo kan man verkligen se klara bilder framför sig när man
läser, det är häftigt. Mycket snyggt omslag på boken, passar väldigt bra
till historien.”

”Tack! Svenåke Boström, för en mycket intressant historisk berättelse tillika spännande läsning.”

”Läste ut Sofia Bugges sigill häromdagen. En riktig bladvändare! Mycket bra!”

”Jag har läst boken! Till slutet! Varje bokstav! Bara det väger väldigt
positivt för ”Sofia Bugges Sigill”, eftersom jag har en ganska rejäl
hög med böcker som ligger och väntar på läsning.”

”Personteckningen var bra och många livsöden berörde mig starkt.
Skildringen från Finska vinterkriget var dramatisk och inträngande!!!
För min del har läsningen av boken inneburit att jag har lärt mig
mycket, att jag har fått ta del av många spännande och dramatiska
händelser och att många livsöden har berört mig!”

Och slutligen omdömet från Per Silverliden, chef för Medelpads Räddningstjänstförbund:
”Välskriven med intressanta berättelser. Växlandet mellan olika tidsepoker bidrar till spänning.
Det går att leva sig in i, hur en i boken beskriven person, upplevde en händelse. Det går nästan att känna dofterna!”