Per Wästberg, gäst på Bokens Afton, 10 maj

Ett förfallet pensionat i Södermanland bebos sent en höst av en namnlös jagberättare på flykt undan samhället, huvudstaden och sitt förflutna. En stamgäst driver honom med sina påflugna kontaktförsök till vansinne. Där finns också den talföre ägaren i beråd om husets framtid och hans osynliga enväldiga kokerska.

En svart humoresk, ett absurt mysteriespel, en samhällssatir, en självbekännelse, en nordisk svampbok? Poetisk, uppsluppen, bitsk, argsint, melankolisk, hemlighetsfull – denna utmanande ”händelselösa” roman med alla sina slingertrådar är utan motsvarighet i Per Wästbergs författarskap.

Efter att på senare år ägnat sig åt minnesarbete i flera självbiografiska verk fokuserar Wästberg i romanen Det gula pensionatet desto mera på det svårgripbara nuet – sakers tillstånd och mänskligheters fasoner.

Framträdandet kommer att ske i samtal med fil dr Anders Larsson, som är en stor Wästbergkännare.

Anders Larsson

Per Wästberg föddes i Stockholm 1933.

Bachelor of Arts i Harvard och fil lic i Uppsala 1962. 1953 blev han kulturskribent i Dagens Nyheter och senare chefredaktör 1976-82. Ordförande i internationella PEN 1979-86. Grundare av svenska Amnesty 1963. Vice ordförande i Stockholms skönhetsråd sedan 1984. Medlem i Svenska Akademien 1997 på stol nr 12.

Per Wästberg debuterade som 15-åring med novellsamlingen Pojke med såpbubblor (1949) och hade då skrivit i sex år, bland annat i Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Genombrottet kom med Halva kungariket (1955), en romantiskt ironisk pikaresk om två unga älskande på upptäcktsfärd i Stockholm med omgivning. Några år senare kom Arvtagaren (1958) som skildrar en oskyldig ung svensk i efterkrigstidens skövlade Tyskland.

Mötet med förtryck och rasism dokumenteras i Förbjudet område (1960) och På svarta listan (1960). Dagbok, porträtt och politisk analys blandas för att åskådliggöra chocken då en neutral svensk möter apartheids vardag. Böckerna blev omdebatterade långt utanför Norden och fick betydelse för det svenska engagemanget för södra Afrika.

Afrika blev en vändpunkt. Per Wästberg framträdde som opinionsbildare, utredare, insamlare av pengar och hemlig kurir. När han 1968, efter två diktsamlingar och böcker om afrikansk politik och litteratur, återvände till romanen, var det med en trilogi om kärlek i 60-talets Stockholm. Vattenslottet (1968), Luftburen (1969) och Jordmånen (1972) kom att läsas och diskuteras som generationsdokument kring olika typer av samlevnad.

En kvartett romaner handlar om diplomaten Johan Fredrik Victorin, Afrikaresenären Wilhelm Knutson och stadsarkitekten Ellen Mörk. Miljön är Stockholm eller Kamerun. Eldens skugga (1986), Bergets källa (1987), Ljusets hjärta (1991) och Vindens låga (1993) utforskar den sinnliga erfarenhetens nyanser, kärlekens stadier av hängivelse, klarsyn, beständig upptäckt. Romanerna bör läsas som symboliska prosapoem. Hos gestalterna finns en kluvenhet mellan äventyr och borgerlighet, ovisshet och lagbundenhet, diplomatins klokskap och passionens besatthet.

1996 kom Ung mans dagbok, vilket är Per Wästbergs autentiska dagbok från 12-16 års ålder och som senare följdes upp 1997 med fortsättningen Ung författares dagbok från 17-20 års ålder. 2006 utkom han med första delen av sina memoarer, De hemliga rummen, vilket året därpå efterföljdes av Vägarna till Afrika (2007). Den tredje delen heter Hemma i världen (2010) och den fjärde Ute i livet (2012).

Den biografiska romanen Anders Sparrmans resa (2008) handlar om Linné-lärjungen Anders Sparrmans liv och forskning.

Inom ramen för stads- och landskapsmonografin, däribland Östermalm (1962) och Sommaröarna (1973), har Per Wästberg fogat samman reportage, självbiografi och historia. Därtill har han odlat kortprosan, fragmentet, aforismen: Obestämda artiklar (1982), En avlägsen likhet (1983), Frusna tillgångar (1990).

Per Wästberg har skrivit i en mängd genrer. Trots vitt skilda motiv löper gemensamma trådar mellan de femtiotalet böcker Per har gett ut; kärleken – människan – friheten; eller i politiska termer: människas rättigheter. Hans gestalter söker urskilja de livsavgörande impulserna, tillvarons glödpunkter.

Per Wästbergs poesi har utgetts i separata volymer på engelska, tyska, spanska, ryska, slovakiska. Hans Luftburen-trilogi finns på sex språk. The Journey of Anders Sparrman utkom på engelska 2010.

När Per Wästberg fyllde 60 år instiftades Wahlström & Widstrands litteraturpris i hans anda. Priset tilldelas vartannat år ett svenskt författarskap eller enstaka verk som i språklig fantasi, musikalitet och metaforik framstår som personligt, särpräglat och minnesvärt. Priset på 50 000 kronor tilldelades första året Per Wästberg, som därefter har varit ordförande för en jury med uppgift att utse kommande pristagare.

Recensioner av Det gula pensionatet
”En märklig roman, olik det mesta Per Wästberg har skrivit (…) genomsyrad av en Becketthumor, svartsynt borrande mot existensens nollpunkt (…) Åldrandets plågor (…) finns också här. Ledan vid den egna kroppen förvandlar Per Wästberg till en magnifik slutpunkt i Det gula pensionatet. Språkligt sett är romanen ett kraftprov. Det är som om Per Wästberg utmanar sig själv. Kan språket skimra så starkt att nästan 400 händelselösa sidor blir meningsfulla? Svaret är ja. Per Wästbergs språk bär – varierat, vackert, ibland ålderdomligt och högtidligt.”
/Stefan Eklund, Svenska Dagbladet

Bokens Afton
Per Wästberg är gäst på Bokens Afton, 10 maj, kl 18.30-21. Biljetter finns i kassan nu.