Mark S Weiner, Klanvälde. Från stamsamhälle till rättsstat

Mark S Weiner,  Klanvälde. Från stamsamhälle till rättsstat

Dualis förlag, 2015

Originalets titel: ”The Rule of the Clan”

Ingalill Eriksson har läst och recenserat,

För alla som önskar förstå vad som händer I världen är denna bok högst värdefull. Den amerikanska professorn Mars S Weiner förmedlar kunskaper om vad som händer och kan hända om den demokratiska staten bryts ned helt eller försvagas. Fördelen med en demokratisk stat är att varje individ, varje medborgare, får ett individuellt förhållande till en statsapparat med tjänstemän, som idealt sätt har att utföra sitt arbete utifrån stiftade lagar och beslut, fattade genom demokratiska val. En individ – en röst till de demokratiska församlingarna. Med denna modell för samhällsbygge följer en viss individuell frihet. Ju bättre samhällsmodellen fungerar, desto mer frihet och ansvar till individen.

De hot som författaren pekar på är att en sönderfallande stat idag släpper fram historiskt dominerande stamsamhällen. Här är det klaner och släkttillhörighet som bestämmer individens rörelsefrihet och välgång. Att födas in i en maktlös stam, kan innebära en katastrof. Det intressanta med boken är att vi får ta del av klanvälden i Sudan, Island, Palestina, Indien, Pakistan, Afghanistan, England, förutom förhållandena i omdebatterade länder i Mellanöstern och Nordafrika.

Något som författaren inte tar upp, men som är nog så intressant, är de nya ”klaner” som växer upp i form av nätverk och sammanslutningar. Grupperna är precis som gamla stammar till för att markera vem som är omsluten och vilka som skall stötas bort. Makten ligger i vilken grupp man anses tillhöra.

Ingalill Eriksson

Share: