Åsne Seierstad, Två systrar

Recension

Det är ett långt reportage den norska författaren Åsne Seierstad har skrivit, närmare bestämt 470 sidor. Som läsare får vi följa en somalisk familj med fem barn, som flyttar till Norge, men där två systrar i familjen väljer att ansluta sig till IS i Syrien och flyttar dit på eget bevåg. Utgångspunkten är en situation där det råder sorg och förstämning i familjen, mitt i en mängd av frågetecken. De kvarvarande familjemedlemmarna förstår att systrarna definitivt inte kommer att återvända. Före dess har fadern gjort ihärdiga försök att hämta dem tillbaks till Norge. Hans resa till Turkiet och Syrien är ett drama i dramat och klart passande för en filmatisering. Storebror har före och efter systrarnas resa haft diskussioner med dem om olika riktningar och levnadsregler inom islam. Han väljer senare ateismens väg, medan de två systrarna slår in på IS-ideologin, med mycket radikal och speciell islamtolkning.

Seierstad slår hål på en rad myter och hon gör det via ett omfattande intervjumaterial och en mängd efterlämnat material från systrarna, ett material som hon fått av fadern. Där finns bland annat dagböcker, anteckningar från en koranutbildning i Oslo, en kvarlämnad svart IS-flagga. Föräldrarna vill att Åsne Seierstad tar sig an detta, för att om möjligt räta ut frågetecken. Genom att träda fram vill föräldrarna kunna belysa att de två flickorna själva drev sin linje, inte blev bortgifta enligt någon somalisk tradition. Och visst träder en komplex bild fram. Det är inte föräldrarna som vill detta. Men jag kan efter läsningen ändå inte lämna tanken att föräldrarnas bakgrund spelar in. Mamman har i många år varnat barnen för ”det norska”, som fördärvligt levnadssätt. Hon har genom hela deras uppväxt varit hemmafru och hon hyrde tillsammans med några andra i Oslo in en ung karismatisk och radikal koranlärare. Fadern, som är välutbildad och står för en studietradition, bär på erfarenheten av att vara barnsoldat i kriget hemma i Somalia. Hans krigserfarenhet och hennes hemmafrutillvaro och anti-norska attityd bäddar för döttrarnas engagemang för den islamska staten. Flickorna gifter sig med IS-krigare och blir hemmafruar i Syrien. Men barn med liknande erfarenheter i en uppväxtfamilj väljer bevisligen olika vägar i livet. I boken får vi veta varför dessa två systrar valde just denna IS-väg.

Ingalill Eriksson