Carl Jan Granqvist gäst på Bokens Afton 2 maj

Från gastronomiskt u-land till världstopp

Svensk
mat och gastronomi har de senaste decennierna utvecklas på ett sätt som
gjort Sverige till ett av världens absolut främsta måltidsländer. Men
för inte så länge sedan kunde vårt land beskrivas som gastronomiskt
underutvecklat. När vår franske importkung Karl XIV Johan anlände i
början av 1800-talet mötte han ett bondfolk som åt en obeskrivligt
hopkok ur kökets enda gryta. Hundra år senare hade vi fått järnspisar,
hotell och restauranger, men efter ett skakigt halvsekel av
restriktioner, ransoneringar och två världskrig låg matkulturen åter i
träda. Under 1960-talets högkonjunktur började intresset sakta växa, och
måltiden utvecklades från ett intagande av födoämnen till en allt mer
spännande upplevelse. Idag anländer läckergommar från världens alla hörn
för att uppleva vårt kök. Hur kunde det gå så fort?

Idén med
denna bok är att mer detaljerat beskriva set svenska måltidsundret
framväxt, dels ur ett historiskt perspektiv, men framför allt med fokus
på de nutida skeenden som bidragit till vår nyvunna internationella
anseende.

Författare är Carl Jan Granqvist, Karsten Thurfjell och Hans Wallensteen.Vi får besök av Carl Jan, tisdag 2 maj kl 18.30. Biljetter släpps 10 april.