Kempe, Palen, Rickheden, Sundsvalls spårvägar – en resa genom träriket

När Sundsvalls spårvägar invigdes den 18 januari 1911, avslutades den nybyggnation av elektriska spårvägar i Sverige som inleddes i Stockholm 10 år tidigare. Under den här perioden hade 13 svenska städer fått det för den tiden modernaste trafikmedlet.

Linjen mellan Kubikenbord och Ortviken lades ned 1949 och tre år senare var det Skönviksbanans tur att ställa in trafiken.

Sundsvall blev den sista staden i Sverige att inviga elektriska spårvägar och nu när denna bok publiceras blir den också den sista att få sin egen spårvägshistoria nedtecknad.

Modell av spårvagn

Nu är det åter aktuellt för flera mellanstora städer att återuppta spårvägstrafik. Vi kanske får se spårvagnar även i Sundsvall i framtiden?

Share: