Gustaf Forssell, Från stenyxa till hockeyklubba, boken om Timrå

En resa i områdets historia, från berggrundens bildande, landhöjning, befolkande, jordbruks- och industriutveckling, till nutid. 

Timrå kanske mest känd för sitt framgångsrika hockeylag, fotbollsspelare, sina kanotister, simmare och skidåkare. I boken ger vi oss ut på jakt efter historiska förklaringar.


Från stenyxornas tid fram till i dag har skogen, vattnet, jordbruket och de skyddade hamnarna skapat förutsättningar för människor att bo och försörja sig här.


Här grundades Sverige som en modern industrination genom en händelsekedja som började med vattensågar och fortsatte med skeppsvarv, järnbruk, sågverk, massafabriker och pappersbruk. Under 1800-talets andra hälft tredubblades innevånarantalet.


Till Timrå kom tidiga turister som Linné år 1732 och kung Chulalongkorn år 1897. Vad fick de uppleva och vad kan Timrå erbjuda dagens dagens besökare?