Åren på Åstön

Kalle Rosth, ryssen på Småskären, Hulda Wikfors, Gottlob Wiklander ..

De stora profilerna på Åstön och Tynderö är många. Åstökrönikan hjälpte till att bevara deras minnen och nu är dessa märkliga människoöden samlade i en bok.

Fyrtiotre år av Åstökrönikor har kokats ihop till en volym – ”Åren på på Åstön”. Det är människorna, vardagen, dagböckerna, fisket, lotslivet, militären och de enskilda små och stora händelserna under många år vid Bottenhavet.

Texterna i den här boken är originaltexter ur Åstökrönikorna, författade med mycket hjärta och kärlek av Åstövänner under årens lopp. De flesta bilderna är tidigare inte publicerade. Bilder var inte Åstökrönikans starka sida – den trycktes mycket enkelt.

Få orter i Sverige är så väldokumenterade som Åstön – tack vare Åstökrönikorna.
Åstö fiskarmuseinämnd önskar er mycket nöje med ”Åren på Åstön”.

Se även recension i Sundsvalls Tidning.

För beställning se vår hemsida om boken ”Åren på Åstön”.