Seppo Penttinen, Yrsa Steniuis, Rättsskandalen!?

Vi känner den som ”århundrades rättsskandal, historien om Sture Bergwall (alias Thomas Quick) som åren 1994–2001 dömdes skyldig till åtta mord han inte skulle ha begått men däremot erkänt i bekännelser som var så falska att ett barn borde ha genomskådat dem. Enligt den gängse föreställningen om rättsskandalen fälldes Sture Bergwall till ansvar för brotten utifrån manipulerade förundersökningar under ledning av en ohederlig åklagare biträdd av likaledes ohederliga tjänstemän, bland dem en förhörsledare som inte drog sig för att begå mened i rättssalarna. Skandalen avslöjades av den namnkunnige, numera framlidne journalisten Hannes Råstam som postumt har backats upp av de flesta ledande opinionsbildare i Sverige.

I boken ”Rättsskandalen?!” vänder Yrsa Stenius och den ansvarige förhörsledaren, kriminalinspektör Seppo Penttinen (numera pensionerad) upp och ned på den förhärskande historien om rättsskandalen som de anser falsk. En rättsskandal har förvisso ägt rum menar Stenius och Penttinen. Men den inträffade inte när Sture Bergwall utreddes, lagfördes och dömdes för mord. Den inträffade när Bergwall frikändes på det sätt som skedde: Sture Bergwall beviljades resning i mål efter mål och frikändes utan att på nytt ställas inför rätta. Bergwall förhördes knappt på de nya berättelser han levererade till stöd för sina anspråk på att ha blivit felaktigt dömd. I förloppet som ledde till att Sture Bergwall beviljades resning i samtliga mål där han dömts för mord, tog medierna aktivt parti, hävdar Yrsa Stenius i sitt inledande avsnitt. Till sist drev medierna rentav rättsväsendet framför sig till den punkt där alla åtal lades ned.

Seppo Penttinen berättar för första gången utförligt om hur polisutredningen gick till – i motsats till allt som hävdats offentligheten. Penttinens skildring av 8 års utredningsarbete i ständig närkontakt med Sture Bergwall redovisar en unik erfarenhet som han är ensam om.

Sagt om boken:

Jag har äntligen kommit till skott med att läsa Yrsa Stensius och Seppo Penttinens bok, Rättsskandalen!?
En bok som benämns som Århundradets Rättsskandal, Boken kom 2018. Berättelsen om Sture Bergwall/ Thomas Quick, homosexuell pedofil, drogmissbrukare, psykopat, värsta sortens mytoman. Fälldes för 8 mord i sex domstolar och sedan friades från dem alla.
Att han ska ha fantiserat ihop dessa 8 mord under inflytande av mängder av narkotikaklassade läkemedel och psykoterapeutisk behandling.
Och dessutom enligt honom själv blivit styrd av den ansvarige utredaren, Seppo Penttinen under alla dessa 100-tals timmar av förhör.
Att man lagt orden i hans mun för att få fram erkännanden.
Att han under vallningarna till de olika mordplatserna blivit knuffad och styrd till de ställen sökhundarna markerat i förväg, detta i både Sverige och Norge.

Boken blir till en bladvändare, jag kan inte begripa vad jag faktiskt läser. Sture Bergwall/ Thomas Quick blir alltså dömd för 8 mord han blir inlåst igen då på Säter, mentalsjukhus.
12 böcker skrevs det om denne person, jag minns dem alla. Särskilt när Hannes Råstams bok kom 2012, man tänkte, nej, inte en till bok om denne massmördare.
Så tillsattes Bergwalls kommissionen, han blev frikänd från alla 8 mord. Kommissionen som seriöst skulle utreda allt jobb förhörsledaren lagt ner med sina kollegor under många år. Men man genade i utredningsmaterialet, fuskade sig fram och trodde på denne mytoman som kunde dupera alla i sin närhet. Allt sopades under mattan och gömdes undan.
Seppo Penttinen fick utstå massor med kritik och påhopp i media, själv satt Sture Bergwall/Thomas Quick i TV sofforna och bedyrade sin oskuld. Han bor nu under skyddad identitet någonstans i vårt avlånga land.
Jag är glad ändå att jag orkat läsa klart boken, den är berörande och ytterst välskriven av Yrsa Stenius och Seppo Penttinen. Man har många funderingar om vad som egentligen hände under alla dessa år. Den som egentligen vet är väl Sture Bergwall/ Thomas Quick där han idag sitter någonstans gömd undan media, advokater, terapeuter, utredare.
Men nog är det en makaber historia som kommer fram i boken. Läs den tycker jag och fundera över hur vårt Rättssamhälle fungerar.

Monica Gullman