Torgny Karnstedt är gäst på Bokens Afton, 21 nov

Lusten till språket, Torgny Karnstedt:

Språket är själens tumavtryck. Det är samtidigt vårt viktigaste verktyg när vi utforskar världen. Vårt språks gränser blir vår världs gränser.

De är ytterst allvarligt och oroande att läskunnigheten försämras, särskilt hos unga och i synnerhet bland pojkar. Litteraturen är en av de största källorna att föra vidare mänskliga erfarenheter, men dess främsta uppgift är att stimulera vår fantasi. Genom att läsa kan vi se oss själva i ett större sammanhang och bli lite klokare på vem vi är, vad vi vill och vart vi är på väg.

Genom mina föreläsningar vill jag få alla att inse vidden av dessa grundläggande behov. För att lyckas med det kan jag inte bara rikta mig till huvudet. Jag måste tala med hela kroppen och förvandla orden till bilder. Jag satsar mina erfarenheter och mitt författarskap, deltagarna sin fantasi. Det är i mötet allting sker.

Jag har sedan 1970-talet mött över 300 000 skolelever. Många har gått
på högstadiet eller gymnasiet. I den åldern har många tappat intresse
för litteraturen. Genom mina föreläsningar vill jag skapa ny lust till
språket, till det talade och skrivna ordet. 

Min berättarföreställning kallar jag ”Mitt språks gränser är min världs gränser”.
Föreläsningen är en fartfylld, humorladdad
skildring av språkets betydelse i vårt liv. Jag tar upp pojkars och
flickors situation och använder historier som bygger på såväl
överraskningar som igenkänning.

Fyra av tio föräldrar läser inte för sina barn i förskoleåldern. Undersökningar har visat att barn som har fått sagor lästa har ett ordförråd på runt 50 000 ord när de är 17 år, medan barn som inte fått denna uppväxt har bara ca 15 000 ord i sitt ordförråd.

Se gärna denna korta film, ”Varför läsa högt för barn”: https://www.stadsbiblioteket.nu/las-hogt/

Bokens Afton
Föreläsningen är ett samarbete mellan ABF, BVC och Vängåvans Bokhandel
och riktar sig till föräldrar, mor- och farföräldrar och alla som vill
hitta vägar att få barn och ungdom att läsa.

Kvällen är gratis, men du måste hämta en biljett i kassan i förväg. Barn är givetvis välkomna!