Stadsvandra med Svenåke Boström

Nu kan du stadsvandra ensam i Sundsvallsbrandens spår med hjälp av Svenåke Boströms guidebok, I Sundsvallsbrandens spår.

Han har lett många stadsvandringar med Sundsvallsbranden som tema. Nu ger han också ut en ”vandra-själv-guide” i brandens spår, med bilder, tryckt text och möjlighet till fördjupning via mobil och lurar.

Den är ett häfte med karta över 14 anhalter, beskrivningar av hur man ska gå, information om platsernas betydelse för brandförloppet samt gamla bilder från platserna.

I stället för att göra två versioner med olika mycket text gjorde han en version – med möjlighet till fördjupning digitalt. Man kan gå med bara häftet som guide. Men man kan också ladda ner en ljudfil till sin mobil via en QR-kod. När man fotograferar QR-koden i häftet kommer en länk upp, som man kan öppna i mobilen och lyssna till den utförligare informationen på svenska, engelska eller tyska.