Marit Kapla, Osebol

Osebol är en by vid Klarälven i norra Värmland. Sedan mitten på förra seklet har många flyttat härifrån, i takt med att skogsbruket har automatiserats och Sveriges befolkning alltmer koncentreras till storstäderna.

Affären har lagt ner, slalombacken är igenväxt och bron över älven har stängts för trafik. Samtidigt pågår livet. Här bor både sådana som ärvt gårdarna i generationer och sådana som flyttat hit från när och fjärran. Människor åldras och barn växer upp.

Osebol, en bok på drygt 800 sidor där de 42 vuxna invånare i den lilla utflyttningsbyn i norra Värmland har intervjuats. Hon har genomfört sina intervjuer över en kopp kaffe i varje kök och har därefter skrivit ner intervjupersonens egna ord. I boken presenteras varje person med namn och ålder och får framföra sin berättelse i form av ett destillat av intervjun. Formatet får ett lyriskt uttryck och boken klassas som såväl poesi som historiska intervjuer. De intervjuade personerna är i åldrarna 18 till 92 år. Tidens gång med skogsarbete och flottning som försvunnit, fabriker, fritidsanläggningar och skolor som lagts ner speglas i berättelserna. Såväl inflyttare med bakgrund från andra länder, storstadsbor som sökt landsbygdens stillhet som invånare sedan flera generationer vittnar om relationers betydelse, glädje och vemod. Ungdomar ger uttryck för längtan efter att bo kvar som hindras av avstånden till skolorna och bristen på arbetstillfällen.

Syftet med boken enligt författaren är inte politiskt utan snarare existensiellt, att helt enkelt bevara ett dokument över en by och dess invånare.

Osebol har mottagits med mycket positiva recensioner, (se bl a nedan) och man har associerat till Edgar Lee Masters Spoon river, Stig Sjödins Sotfragment, Svetlana Aleksijevitjs reportageböcker, Linnea Axelssons Ædnan och David Väyrynens Marken.

Marit Kapla, är en svensk kulturjournalist och författare, född och uppväxt i Värmland, bosatt i Göteborg. Hon har jobbat på Filmkrönikan i SVT och Nöjesguiden. Hon var 2007–2014 konstnärlig ledare för Göteborg Film Festival. Hon var 2009 en av fem medlemmar i juryn för sektionen Un certain regard vid filmfestivalen i Cannes.

Sagt om boken

”samtidigt som Osebol gör poesi av glesbygdsfrågorna fångar den också
liv, med öden som koncentrerade buljongtärningar och utsnitt ur en
Sverigehistoria som omfattar nästan ett helt sekels omdaningar”. Läs hela recensionen här.
/Sydsvenskan

Jag är smått skakad över hur bra detta är
Göran Greider, Expressen

Inte mig emot om hon får Stora journalistpriset för sin bragd.
Bodil Juggas, Arbetarbladet

Osebol är ett mästerverk
Ines Lohr

En diktbok som inte har sin motsvarighet i Sverige
Mats Dahlberg, NWT

En fantastisk bok, full av liv och dikt
Petter Lindgren, Aftonbladet

Det är en närmast lyrisk framställning. I denna tjocka bok får invånarna i det nordvärmländska samhället Osebol föra sin talan i luftiga stycken med frekventa radbrytningar. Tillsammans bildar dessa röster ett körverk som, vid sidan av kärleken till platsen, berättar historien om landsbygdens avfolkning, välfärdens nedmontering och den infekterade vargfrågan. Enkelheten gör boken berörande, och för den som längtat efter mer av det jämnmod som fanns i David Väyrynens ”Marken” är ”Osebol” en ny guldålder
/Therese Eriksson, Vi läser

Bokens Afton
Marit Kapla är gäst på Bokens Afton, tisdag 8 okt, tillsammans med Bodil Jönsson.