Anders Borg, Finansministern


Ingen trodde att han skulle bli finansminister — allra minst han själv. Ändå var det Anders Borg som skötte Sveriges finanser under den mest stormiga ekonomiska perioden sedan trettiotalets depression. Och det var han som skapade stora internationella rubriker för sitt sätt att lotsa Sverige och EU genom finanskrisen.

I Finansministern berättar Anders Borg hela historien. Från det motarbetade förändringsarbetet av Moderaterna och formandet av Alliansen, till valsegern 2006 och det intensiva reformarbetet. Bakom kulisserna till finans- och eurokrisen och dramatiska förhandlingar med världsledare. Vidare till den osannolika valsegern 2010 och sin egen sorti från den politiska scenen 2014.

Anders Borg är son till programmeraren Bo Borg och kommunsekreteraren Gudrun Borg  och växte upp i Norrköping. Mellan 1988 och 1991 studerade han vid Uppsala universitet, där han läste bland annat filosofi, ekonomisk historia och statskunskap. Samtidigt med universitetsstudierna verkade han som kårordförande i Uppsala studentkår och som ordförande i Föreningen Heimdal. Mellan 1995 och 1997 studerade Borg nationalekonomi vid Stockholms universitet. Borg har inte tagit någon akademisk examen.

Anders Borg var Sveriges finansminister 2006–2014.