Gunnar Broberg, Mannen som ordnade naturen

Gud skapade, Linné ordnade så har Carl von Linnés vetenskapliga gärning sammanfattats. Hans system för indelning av växter, djur och mineraler har använts i generationer, världen över. Att denna biografi fått heta Mannen som ordnade naturen är därför inte mer än rätt.

Här får vi följa den märkvärdiga historien om prästsonen från Småland som blev en av sin tids mest kända personer. Rousseau lät meddela: För mig finns ingen större man i världen. Goethe erkände att näst Shakespeare och Spinoza har ingen betytt mer för mig. Mannen som ordnade naturen är skriven av Linnéauktoriteten Gunnar Broberg och bygger på många decenniers studier av Linnés omfattande kvarlåtenskap. Den skildrar inte bara Linnés liv och verk utan också hans samtid och betydelse för eftervärlden. Men den bild som framträder skiljer sig delvis från den gängse Broberg visar att varken Linnés personlighet eller levnad, inte heller det 1700-tal han levde i, var utan problem eller aspekter man helst velat glömma.

Sagt om boken
”Idéhistorikern Gunnar Brobergs bok om Carl von Linné är rena bragden.
Vilket rikt, lärt och underhållande porträtt.”
/Maria Schottenius i DN, läs hennes recension här.

”Eftervärlden har främst varit intresserad av den unge och gladlynte
Linné som införde sexualsystemet inom botaniken. Denna lite skeva bild
ställs nu tillrätta i Gunnar Brobergs välskrivna biografi som kommer att
bli ett standardverk”
/Torgny Nordin i GP, läs hans recension här.

”En lika djuplodande som välskriven genomgång av Linnés gärning och liv
vilken samtidigt bygger på en närmast unik kännedom om källmaterialet
och Linnéforskningens allra senaste rön // Mannen som ordnade naturen
torde inte endast bli standardverket om Linné för lång tid framöver,
utan även författarens magnum opus /…/ synnerligen angenäm läsning –
det är svensk lärdomshistoria när den är som bäst.”
/Svenska Dagbladet

”Mannen som ordnade naturen är den mest ambitiösa svenska Linnébiografin på över hundra år.”
/Bibliotekstjänst