Hans Ekman, Susanne Holmlund, En livslång guldsmedshistoria

Hans Ekman
Susanne Holmlund

1668 kom förmodligen den första guldsmeden till den unga staden Sundsvall. Han företrädde ett hantverksyrke med flertusenåriga anor, som hade förts vidare från mästare till lärpojkar och gesäller i generation efter generation.

1954, nästan 300 år senare, kom en ung Hans Ekman dit; också han en produkt av samma tradition och numera en av de sista ännu verksamma guldsmeder som skolats i det gamla lärlingssystemet. Under sina mer än 70 år i yrket – varav över 50 som innehavare av Ekmans Guldsmedja i Skönsberg – har han sett yrket blomstra, genomleva de fantastiska guldåren på 1950, -60, -70 och -80-talen och därefter tyna.

Här berättar han om sitt liv, sitt hantverk som guld-smed och ädelstenskännare samt sina föregångare i Sundsvall; om en tid där händer formade kostbara metaller och stenar till vackra smycken, och som nu tycks vara på väg att försvinna.

Boken har skrivits tillsammans med journalisten Susanne Holmlund.

Boken släpps på Julfestivalen, lördag 30 nov.