Kan du lita på att boken är skriven av en fysisk person?

Av Lennart Bergström

Helt plötsligt dök det här med artificiell intelligens, AI, upp i alla sorters media. Det hade tydligen blivit något som många började fundera på. Möjligen därför att det dök upp en publik ”chatbotrobot”, som vem som helst kan använda.

Chattrobotar har funnits bra länge och det finns företag som använder dem. Många företag försöker göra det så enkelt som möjligt för dig att hitta information om olika problem så att du inte ska ringa och besvära supporten. De kan var smarta men oftast är de ganska enkla sökmotorer.

Ett liknande användningsområde är inom universitetsvärlden där det är intressant att se om en students uppsats är en kopia av en annan uppsats. Det är egentligen en ganska enkel sökmotor som scannar av nätet. Men tänk om AI kan användas för att skapa text, till exempel artiklar av olika slag. Det har varit svårt. Tills nu.

Den nya publika chatbotroboten ”Chat GPT” är en tjänst som kan skriva långt mer naturliga texter än vad som varit möjligt tidigare. Chat GPT är bäst på engelska texter, men ger ofta bra resultat även på svenska.

Tidigare har det just i bokbranschen mest talats om talsyntes, dvs omvandla skriven text till ljudfiler. Nu ser man att AI skulle kunna användas även för i stort sett allt annat som görs i bokbranschen: skapa texter, redigering, korrekturläsning och så vidare. Kommer maskiner att kunna ersätta människan som författare? Tveksamt på kort sikt, men på lång sikt?

Men innan vi är där kommer nog artificiell intelligens hitta sin plats inom de verktyg vi fysiska skribenter använder idag men framför allt i helt nya programvaror. Tänk efter själv, de verktyg vi använder, t ex Word, saknar all sorts intelligens.

Tänk vilken besparing det skulle vara att slippa använda en fysisk person som läser in en ljudbok. Och vilken tid förlaget skulle spara. Men är det möjligt att ersätta den populära inläsaren Katarina Ewerlöf med en maskin? Engelskspråkig talsyntes är idag så långt fram att den förmodligen inom kort kan ersätta människor när det gäller fackböcker och liknande texter. Med skönlitteratur tar det ett tag till och med svenska språket blir det ännu svårare.

Så var det här med text som skapas av en AI-robot. Chatroboten Chat GPT kan göra det. Men göra det lika bra som en människa? Vi testar Chat GPT med några exempel på engelska.

Uppdrag till Chat GPT: “Create an essay about August Strindberg and his contributions to literature”

Efter några sekunder kommer svaret:

August Strindberg is one of the most influential and important writers in the history of literature. He is widely regarded as a major figure in the development of modernism and his works are considered to be among the most important of the 19th and early 20th centuries. Strindberg was a prolific writer, producing plays, novels, short stories, essays, and poetry. His works are known for their psychological depth, intense emotion, and innovative use of language and structure.

Strindberg was born in Sweden in 1849 and began writing at an early age. He was heavily influenced by the works of the French Symbolists, as well as the Naturalists, and his writing often explored themes of alienation, despair, and the struggle between the individual and society. Strindberg’s plays are particularly renowned, with works such as Miss Julie, The Father, and A Dream Play being some of the most famous. His plays often featured characters in conflict with each other and the world around them, and he used symbolism and metaphor to explore complex psychological states.

Strindberg was also a major innovator in the field of drama. He developed a new form of theatre known as ”naturalistic theatre,” which sought to create a more realistic and believable stage experience. He also experimented with a variety of techniques such as using multiple sets and overlapping dialogue. Strindberg’s influence on modern theatre is undeniable, as his innovations have been adopted by many of the most important playwrights of the 20th century.

In addition to his plays, Strindberg wrote a number of novels, short stories, and essays. His novels often explored the same themes as his plays, such as alienation, despair, and the struggle between the individual and society. His short stories were often dark and surreal, and his essays explored a variety of topics, from literature to politics.

August Strindberg’s contributions to literature are immense. His works are considered to be among the most important of the 19th and early 20th centuries, and his influence on modern theatre is undeniable. His psychological depth, intense emotion, and innovative use of language and structure have inspired generations of writers and continue to influence the world of literature today.

Uppdrag till Chat GPT:Create an essay about Albert Einstein and his contributions to technology”

Efter några sekunder kommer svaret:

Albert Einstein is one of the most influential scientists of all time. His contributions to technology have been immense, and his discoveries have shaped the way we understand the universe.

Einstein is best known for his Theory of Relativity, which revolutionized the way we think about space and time. This theory proposed that the laws of physics are the same for all observers, regardless of their motion or location. This concept has been applied to many areas of science, including the development of GPS technology, which relies on the principles of relativity.

Einstein also made major contributions to quantum mechanics, which is the study of the behavior of particles at a subatomic level. His work helped to explain the behavior of atoms and molecules, and this knowledge has been used to develop many modern technologies, such as lasers and semiconductors.

Einstein also made important contributions to the field of cosmology, which is the study of the origin and evolution of the universe. His work helped to explain the behavior of stars and galaxies, and this knowledge has been used to develop modern telescopes and other instruments used to observe the cosmos.

Einstein’s work has also had a major impact on the field of nuclear physics. His famous equation, E=mc2, showed that energy and mass are equivalent, and this knowledge has been used to develop nuclear power plants and weapons.

In short, Albert Einstein’s contributions to technology have been immense. His discoveries have revolutionized the way we understand the universe, and they have been used to develop many modern technologies. His work will continue to shape the way we think about the universe for generations to come.

Ytterligare ett exempel men den här gången vill jag ha förslag på intervjufrågor till en författare.

Uppdrag till Chat GPT: “Create a list of 8 questions for my interview with a science fiction author”

Efter några sekunder kommer svaret:

1. What inspired you to write science fiction?
2. What themes or topics do you explore in your writing?
3. What do you think makes a successful science fiction novel?
4. How has the genre of science fiction changed since you began writing?
5. What advice would you give to aspiring science fiction authors?
6. What is your favorite science fiction book and why?
7. What do you think are the most important elements of a science fiction story?
8. What do you think is the most important message that science fiction can convey to readers?

Inte så tokigt, eller hur? Men när jag bad chatroboten skriva en essä om Arne Dahl så blandade den ihop Hans Rosenfeldt med Arne Dahl, så helt felfritt blir det inte.

Det är svårt att säga exakt vilka möjligheter AI kommer att skapa för författare och skribenter, eftersom det beror på hur tekniken utvecklas ytterligare och används. Men det är möjligt att AI kan användas för att hjälpa till att analysera och organisera information, så att skribenter kan fokusera på att skapa innehåll och berätta historier.

Vill du veta lite mer om Chatbot GPT kan de se en film på
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=BWCCPy7Rg-s

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *