Björn Eklund, Från sängbunden till maraton

Björn Eklund berättar om sin bok, Från sängbunden till maraton.

Björn har i många år lidit av sjukdomen ME, men genom en ny medicin tillfrisknade han så att han till och med kunnat springa Stockholm Maraton. Den resan beskriver han i sin nya bok, som ger ME-sjuka nytt hopp.

×