Om oss

Vängåvans bokhandel har sina anor ända från 1840-talet, då den driftige affärsmannen Anders Petter Landin startade den första bokhandeln i Sundsvall. Efter ett flertal olika ägare under 1800-talets senare hälft övertog Janne Sunesson, Carl Oscar Collins bokhandel den 29 juli 1893. Den var då efter branden 1888 inrymd i bankhuset, (nuvarande Handelsbanken). Janne Sunesson kom att verka som bokhandlare i Sundsvall i mer än 60 år.

Janne Sunesson och hans bokhandelsrörelse har blivit legendariska. Aktiv bokförsäljning bedrevs över hela mellannorrland. Många minns säkert än i dag Ruben Gustavsson, bokhandelns allt-i-allo, som sålde böcker till många generationer skolungdomar och som var en levande bibliografi. ”Fråga Ruben” blev ett uttryck bland bokkunder i bygden.

1937 öppnade en av Sunessons medhjälpare, C G Nyman en ny bok- och pappershandel vid Vängåvan. 1952 kom Arne Jonzon till Sundsvall och övertog Nymans Bok- och Pappershandel. Några år sedan övertog Arne Jonzon även Sunessons bokhandel och drev den till 1983 då nuvarande ägare, Computer Press Förlags AB, tog över. Bokhandeln bytte samtidigt namn till Vängåvans Bok & Papper.

Bokhandeln har under sin mer än 180-åriga existens funnits i ungefär samma kvarter i Sundsvall. 1988 flyttade bokhandeln till större lokaler på Storgatan 24. 1993 hade kostymen återigen blivit för liten och bokhandeln flyttade in i nuvarande vackra och generösa fd banklokaler i den pietetsfullt restaurerade fastigheten Storgatan 22, kvarteret Olympen – vid Vängåvan.

Läs mer om vår historia här.

Vängåvans Bokhandel är franchisetagare inom Akademibokhandelskedjan. Moderbolaget till bokhandeln är Computer Press Förlags AB, som bedriver en förlags-, import- och distributionsverksamhet av facklitteratur.