Läs mera...

Anna Kåver, Med livet i behåll

Anna tar med oss på existentiella och psykologiska strövtåg i åldrandet. Hon utgår både från personliga erfarenheter och ett långt yrkesliv inom psykoterapi.