Läs mera...

Henrik Berggren, Landet utanför: Sverige och kriget 1939-1945

Henrik Berggren Hösten 1939 trodde många att Sverige skulle klara sin neutralitet på samma sätt som under första världskriget. Men med finska vinterkriget och det tyska angreppet på Norge och…