Läs mera...

Kjell Larsson, Blåst på allt

Entreprenören Kjell Larsson. Njurundasonen som började med två tomma händer och byggde upp det största privatägda fastighetsbolaget i Norrland.