Läs mera...

Marie Lok Björk, Jag vill riva upp himmel och jord

Elise föds år 1886 som det sjuttonde av arton barn i en norsk prostfamilj. När hon ser moderns söndertrasade kropp växer ilskan inom henne.