Mai-Lis Hellenius Bokens Afton Video

Professor Mai-Lis Hellenius är gäst på Bokens Afton 4 dec 2023 där hon berättar om sitt arbete med folkhälsan och sin bok Livsviktigt, som har fått ett antal fina internationella priser.

Allt fler blir medvetna om livsstilens betydelse för hälsan. Trots det upplever många att det har blivit svårare att veta vad som egentligen är det bästa. Vi möts av mängder med råd och ibland är de direkt motsägande. Budskap sprids snabbt och effektivt i sociala medier och det har blivit svårare att skilja på fakta och tyckande.

Den nya boken ”Livsviktigt! : mina bästa råd för ett långt friskt liv” vilar på vetenskaplig grund. Mai-Lis Hellénius berättar om vad den samlade och aktuella forskningen säger om rörelsens, matens, stressens, ja helt enkelt livsstilens betydelse för vår hälsa. Boken är fri från pekpinnar, förbud och inte-göra-listor . Det måste bli roligare och lättare att ändra livsstil. Och kom ihåg att det aldrig är för sent! En liten men konsekvent förändring av hur vi lever våra liv i vardagen har stor effekt på välmående och hälsa. Boken innehåller ett 30-tal av Mai-Lis favoritrecept.

×