Elizabeth George, Att skriva en deckare

Fotograf: Jennifer Adams

Den amerikanska deckardrottningen Elizabeth George delar här med sig av råd och tips för den som vill lära sig att färdigställa en kriminalroman.

”När Skriv på! gavs ut 2005 hade jag inte en tanke på någon uppföljare. Men efter att ha undervisat på skrivarkurser och framträtt på författarkonferenser i ett antal år, började jag inse att en bok om skrivprocessen med en av mina romaner som exempel på de olika stegen skulle kunna bli till nytta för den som är intresserad av romanförfattande eller av hur just jag har tagit mig an den komplicerade uppgiften att skriva en brittisk kriminalroman.”

I femton kapitel med exempel hämtade ur sin egen arbetsprocess med romanen Stråk av rött tar hon upp viktiga beståndsdelar som researchen, karaktärerna, landskapet, dialogen, perspektivet, strukturen och utvecklingen, byggandet av en scen och mycket mer. Om Skriv på! var en bok för nybörjare i skrivandets konst är Att skriva en deckare en fördjupning i detsamma och mer specifikt inriktad på kriminalromanen som genre.

Recension

Gunnar Augustsson har läst båda hennes läroböcker. Här är hans tankar kring den senaste boken.

Det finns tre saker i Elizabeth Georges bok Att skriva en deckare som jag uppskattar: den första är växlingen mellan hur hon går tillväga för att skriva en deckare och exemplifieringen av detta utifrån en av hennes utgivna böcker; den andra är skapandet av karaktärer och den tredje hur hon bygger upp en berättelse scen för scen. Sammantaget erbjuder boken både en ökad förståelse för Georges tillvägagångssätt och ett stöd för den som vill skriva en roman, inte enbart en deckare.

I boken redogör George för sina erfarenheter från den planerings- och skrivprocess som fungerar för henne, med hjälp av handplockade återkopplingar till olika delar i sin bok Stråk av rött från 2009. Uppmaningen till en författare ligger dock i att utveckla sin egen väg, genom att utifrån egna behov ta till sig hennes (och andras) tips och erfarenheter.

George beskriver hur hon börjar med att formulera en huvudintrig för att sedan med hjälp av personliga besök och fotografier samla in fakta om berättelsens landskapsmiljö och specifika platser. Därefter befolkar hon dessa miljöer och platser med karaktärer och deras förehavanden.

När huvudintrigen, landskapsmiljön, platserna och karaktärerna finns på plats sätter hon igång händelseförloppen genom att bestämma olika karaktärers bidrag till berättelsen. Detta sker både övergripande och via uttalade eller outsagda orsakssamband från den ena scenen till den andra. George lägger stor vikt vid att karaktärerna skiljer sig åt, inte enbart i termer av mördare, offer och polis utan också med avseende på deras personliga röster, attityder och intressen. George menar att läsaren ska kunna skilja karaktärerna åt på ett förhållandevis enkelt sätt.

Boken är skriven med ett lättillgängligt språk och den förmedlar begrepp för hur det går att förstå skönlitterärt skrivande. Den kan därför utgöra ett stöd för både den läsare som är nyfiken på skönlitterärt skrivande i allmänhet och den läsare som vill skriva en längre berättelse eller kontrollera delarna i en egen text mot en rutinerad författarinnas erfarenheter.

Gunnar Augustsson
2021-06-01


Beställ/Reservera boken

Vi kan reservera denna titel åt dig för avhämtning i butiken eller för hemleverans.
Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig. Då kan du också välja om du vill ha hemleverans eller hämta i butiken.