Martin Carlsson, Sänk trycket

Är du en av de 3 miljoner svenskar som bör läsa denna bok?


Högt blodtryck är en folksjukdom som drabbar miljoner svenskar, troligen främst på grund av vår västerländska livsstil, och kan orsaka såväl hjärtsjukdom som stroke, njursjukdom och demens. Den är också lömsk eftersom den till en början sällan ger några symptom och så många som var åttonde vuxen har högt blodtryck utan att veta om det. På engelska benämns högt blodtryck därför ofta the silent killer.

Den här hälsoguiden visar hur du kan sänka ditt blodtryck och få ett friskare och längre liv. Högt blodtryck går att upptäcka tidigt och behandla effektivt, men alltför många får en ineffektiv behandling och onödiga biverkningar. För att hitta den behandling som är bäst för just dig, just nu, behöver du känna till möjligheterna och pröva dig fram. En sundare livsstil är alltid grunden, men det kan också handla om att få rätt läkemedel. Förstå dina alternativ och ta kontroll över ditt blodtryck!

Boken innehåller även en mängd recept baserade på DASH-kosten, som rekommenderas vid högt blodtryck/hypertoni. 

MARTIN CARLSSON är specialistläkare inom endokrinologi och internmedicin, forskare och företagare. Under 30 år har han behandlat patienter med kroniska sjukdomar som högt blodtryck. 2017 startade han företaget Blodtrycksdoktorn som arbetar med digital vård. Nu har han samlat sina gedigna kunskaper och erfarenheter från tusentals patienter i en bok. 

Röster om boken:

»Detta är en välskriven bok om folksjukdomen högt blodtryck,  fullmatad med kunskap, som är lättillgänglig och skriven på ett språk som alla kan förstå.« Peter Kalén, specialist inom endokrinologi 

»Ger en vägledning i livet beträffande hur man ska ta hand om sig för att undvika sjukdomar och för tidig död. Det är en intressant och mycket välskriven bok.« Ghassan Darwiche, docent i internmedicin