Två trappsteg blir oöverstigliga

I många år har vi i samråd med kommunen diskuterat handikappanpassning för verksamheter i city genom vår handlarförening, när jag var ordförande. Handikapporganisationerna är givetvis mycket intresserade av att man bygger bort hinder i form av trappsteg för att underlätta åtkomst till butiker och andra företag. Vi som handlare är givetvis också intresserade eftersom vi slipper de lösa ramperna som måste tas fram och justeras in för varje passage. Det är ganska branta ramper och många tycker det är svårt med rullstol.

Det har hänt en del men fortfarande återstår väldigt mycket. För stora aktörer som till exempel Systembolaget har det gått att lösa snabbt och utan diskussion.

Våren 2018 tog jag upp ärendet för egen räkning med vår dåvarande hyresvärd, Castellum, som ställde sig positiva till att bygga bort våra två trappsteg. Nu är det ju inte bara att bygga, man måste ha bygglov från kommunens Stadsbyggnadsnämnd. Här börjar den tragikomiska historien, ”Två trappsteg blir oöverstigliga”.

Fem år senare har det hänt en del. Men har det egentligen det?

Klicka här för att läsa resten av den tragikomiska historien.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *