Att bokcirkla är en social aktivitet

Att prata om böcker och läsning är ett roligt sätt att umgås. Genom att vara med i en bokcirkel kan du komma igång med din läsning eller fördjupa ditt läsintresse och upptäcka en massa nya saker med läsning!

Varje månad publicerar vi förslag på fyra lämpliga böcker för bokcirklar tillsammans med förslag på ett antal lämpliga diskussionsfrågor. Dessutom förslag på lämplig maträtt att äta på bokcirkelkvällen och något att lyssna på, kanske författarens spellista eller en speciell melodi som anknyter till boken. Detta finns på en flyer du kan hämta hos oss i butiken. Prata gärna med Ina som visar dig var de finns.

Kanske vill du ha besök av författaren til den bok ni läser i bokcirkeln? Jag kanske kan hjälpa er att ordna det. Det finns flera sätt, författaren kommer fysiskt på besök eller att vi sätter upp ettt digitalt möte. Författare som bor i närheten kan nog gärna tänka sig att komma på besök. Övriga får vi förhandla med.

För april månad är det följande pocket som vi föreslår:

  • Hernan Diaz:  Egendom
  • Mai Nguyen Phan Que: Där askan blommar
  • Mohamed Mbougar Sarr: Fördolt är minnet av människan
  • Christina Wahldén: Sedlighetsbyrån

Dessutom är det vän-pris, 69 kr, på dessa.

Hur startar man en bokcirkel?

Hur hittar vi andra som vill vara med? Den ultimata bokcirkeln är varierad – försök få med så många olika röster som möjligt. Det blir ofta spännande diskussioner om deltagarna har olika ålder, kön, yrke och bakgrund. Å andra sidan kan det också fungera bra att vara ett gammalt kompisgäng eller arbetskollegor som har bokcirkeln som en anledning att regelbundet få träffas.

Hur hittar vi deltagare? Enklast är det kanske att börja i sin bekantskapskrets, men be gärna en vän att fråga sina vänner. På det viset blir gruppen mer varierad. Att ställa en fråga på sociala medier kan vara ett annat sätt att hitta bokcirkelvänner.

Hur många ska man vara? Hur ofta ska man ses? Var ska man ses? Ska man fika eller äta under träffarna? Ska det finnas en ledare? Det finns många saker att fundera på för den som vill starta en bokcirkel. Samtidigt är det möjligt att organisera sig på många olika sätt, vilket underlättar för den och de som tar initiativet. Bokcirkeln ska fungera för alla medverkande och det ska kännas bekvämt och praktiskt.

Hur många deltagare ska bokcirkeln ha? Här finns ingen gyllene regel, men ett gott råd kan vara att hitta en ”lagom-nivå” som skapar underlag för bra samtal. Tillräckligt många för att skapa en bra diskussion, men inte fler än att alla kan hinna komma till tals. Många bokcirklar har 6-8 deltagare.

Hur ofta ska man ses? Återigen är det gruppen och sammanhanget som styr. Det bör kännas rimligt och inte alltför betungande, man ska hinna med att läsa boken/texten. Det talar för att ha ett antal veckor mellan träffarna, åtminstone en månad. Om det går väldigt lång tid mellan träffarna kan det å andra sidan vara svårare att skapa ett bra nätverkande i gruppen. Bokcirkeln kan vara tidsbegränsad eller långlivad, deltagarna kan nöja sig med tre träffar eller så fortsätter gruppen att träffas så länge det finns intresse.

Var ska man ses? Detta är förstås helt och hållet upp till gruppen. För några kan ett kafé vara mer lockande och för andra är hemmiljön det som känns enklast. En digital läsecirkel kan vara ett alternativ för stressade småbarnsföräldrar som har svårt att komma ifrån på kvällstid.

Att ta en fika, soppa eller äta något i samband med bokträffen bidrar till gemytet och skapar bra stämning. Om alltför stort fokus läggs på måltiden kanske boken och samtalet om denna hamnar i skymundan. Gruppen och sammanhanget får bestämma, med andra ord. Kanske är en bokcirkel kombinerad med frukost eller en lunch det optimala.

Ska bokcirkeln ha en samtalsledare? De flesta privata bokcirklar har ingen utsedd samtalsledare, däremot kan någon i gruppen vara samordnande. En variant kan vara att skifta samtalsledare från bok till bok.

Behövs det regler? Det känns kanske märkligt att ha formella regler för sin bokcirkel, men vissa frågor kommer ofta upp till diskussion, inte minst om det ska finnas ett ”lästvång”. Många bokcirklar har en slags inofficiell regel att det är okej att inte ha hunnit läsa ut boken, men att man då får stå ut med att boken i sin helhet diskuteras, även slutet.

Lycka till!